Konkurs će biti raspisan polovinom aprila

26.mar 2015

Konkurs će biti raspisan polovinom aprila

dr Borivoje Dunđerski

dr Borivoje Dunđerski (foto: E. Šranka)

Nerešeno pitanja matičara je često u centru pažnje u međusobnim razgovorima Kisačana. Pitali smo sekretarku Mesne zajednice Mariju Balca, predsednika Saveta Mesne zajednice Jana Slavika i v. d. načelnika Gradske uprave za opšte poslove Novi Sad dr Borivoja Dunđerskog zašto ovaj problem nije rešen? Za mišljenje smo pitali i građane.

Na početku nam kažite kada je nastao problem sa matičarem?

– Matičar Štefan Čapelja je otišao na bolovanje 2. oktobra 2013. i nažalost, više se nije vratio na posao. Menja ga koleginica iz Stepanovićeva a u Kisaču radi na pola radnog vremena, od 7.30 do 11.30. U slučaju da je na godišnjem odmoru, menjaju je kolege iz Čeneja i Rumenke, – kaže M. Balca.

Kada se radi o venčanjima, na kojem jeziku se obavlja ceremonija?

– Matičarka svaki verenički par pita da li želi da se ceremonija venčanja obavi i na na slovačkom jeziku i mogu da kažem da su skoro svi koji su se venčali tokom prošle godine tražili da to bude na slovačkom jeziku, – kaže naša sagovornica, koja inače zajedno sa matičarkom čita novim supružnicima tekst na slovačkom. Na ceremoniji venčanja se koristi tekst, koji je čitao pokojni matičar Čapelja.

ŠTA KAŽU STANOVNICI KISAČA?

Marija Petkovski: – Znam da sada nemamo matičara i svesna sam činjenice da se na ovo radno mesto ne mogu zaposliti dva čoveka. Zato mislim da bi bilo dobro da se zaposli neko ko je završio studije slovačkog jezika, a ko ujedno dobro zna srpski jezik.

Julija Kovač: – U suštini, svejedno je da li će matičar biti Slovak ili Srbin, ali znam da sada u Kisaču nemamo matičara uopšte. Važno je da zna slovački, da bi slovački parovi mogli da se venčavaju na maternjem jeziku.

Veronika Tordaji: – Nisam znala da matičarka u Kisaču nie u stalnom radnom odnosu. Vadila sam Izvod iz matične knjige rođenih i državljanstvo, ali nisam imala sa time problema. Pričam srpski pa mi nije od velikog značaja da li je na tom radnom mestu Slovak ili Srbin.

Koje korake je Savet Mesne zajednice napravio da se u Kisaču zaposli matičar u stalni radni odnos?

Jan Slavik (foto: E. Šranka)

Jan Slavik (foto: E. Šranka)

– U vezi sa ovim gorućim problemom, Savet MZ je nekoliko puta nadležnim organima slao upozorenje da je već krajnje vreme da se ovaj problem reši. Više puta smo lično pričali sa B. Dunđerskim i sugerisali da raspiše konkurs, zato što interesovanje za radno mesto matičara u Kisaču postoji. Razmišljao sam i o peticiji, jer treba reći da Savet MZ nema kompetencije da reši ovu situaciju. I pored toga se angažujemo da bi se pitanje rešilo, – kaže Jan Slavik.

Šta radite u vezi sa time da novi matičar ili matičarka bude Slovak / Slovakinja?

– Preduzimamo korake da to bude Slovak i to iz Kisača, da zna dobro ne samo slovački jezik, već i srpski. Slovački jezik posebno, zato što većina stanovništva Kisača jesu Slovaci, – kaže Slavik koji je mišljenja da je ova situacija već davno trebala biti rešena.

Sa kime ste sve pričali na temu zapošljavanja matičara?

– Pričali smo i sa gradonačelnikom Milošom Vučevićem, koji je takođe obećao da će se ova siuacija rešiti, – kaže J. Slavik a M. Balca dodaje: – Poslali smo dopis i u Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave RS. Gradonačelnik Grada Novog Sada Vučević im je odgovorio da čekaju odgovor iz Beograda, iz Komisije za odobravanje zapošljavanja.

Kao član NSSNM ste o ovoj situaciji obavestili i Savet?

– Bio sam član NS i u prošlom mandatu a o ovom problemu smo pričali još prošle godine. Nacionalni savet je voljan da pomogne i može da podrži rešenje ovog problema, ali rešiti ga moramo mi, Kisačani. Ovih dana ćemo ponovo aktualizovati pitanje i kod v.d. načelnika, gradonačelnika, na Nacionalnom savetu da bi smo konačno rešili ovo pitanje i dobili konačno matičara, – kaže predsednik SMZ Slavik i dodaje da su dobili zeleno svetlo za renoviranje svečane sale za venčavanje i to spajanjem dve prostorije u opštinskom domu.

Da bi se zaposlio matičar u Kisaču, potrebna je dozvola Komisije za odobravanje za nova zapošljavanja. Da li ste dobili ovu dozvolu i kada se može očekivati raspisivanje konkursa?

– Gradska uprava za opšte poslove je dobila dozvolu Komisije za odobravanje za nova zapošljavanja i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme za matičara u Kisaču. Oglas će biti raspisan u prvoj polovini aprila 2015 i objavljen u Službenom glasniku Grada Novog Sada, – kaže v.d. načelnik Dr. B. Dunđerski.

Koje obrazovanje mora da ima matičar i koje uslove mora da ispuni?

– Pravilima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Gradske uprave za opšte poslove za izvršavanje poslova matičara u mesnoj kancelariji navedeni su sledeći uslovi: visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, položen stručni ispit za matičara i položen državni stručni ispit, najmanje godinu dana iskustva u struci, znanje na računaru, lep i čitak rukopis i aktivno znanje slovačkog jezika i pisma, – kaže Dunđerski.

 Elena Šranka

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKA (1958) U redakciji „Hlas ljudu“ kao novinarka radi od 1982. godine. Udata, majka jedne ćerke. Kontakt: srankova@hl.rs