Najúspešnejší plagát Miloty Vidovej

25.mar 2015

Najúspešnejší plagát Miloty Vidovej

Plakat 40x60cm (1)V polovici februára Výbor pre vzdelávanie NRSNM vypísal súbeh na  vypracovanie plagátu a letáka na grafické riešenie s primeraným textom výzvy pre rodičov a žiakov na zápis do slovenských tried pod názvom Chcem byť žiakom v slovenskej triede.

Podľa komisie, ktorá pracovala v zložení Zuzana Lenhartová, Tatiana Naďová, Gabriela Gubová-Červená, Viera Tomanová a Ladislav Petrovič najlepší návrh zaslala Milota Vidová z Kulpína.

 

 

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs