KOVAČICA: 61. ročník čajového večierka

4.mar 2018

KOVAČICA: 61. ročník čajového večierka

Pri príležitosti nadchádzajúceho sviatku 8. marca, Medzinárodného dňa žien, sa včera v Kovačici zhromaždili milovníci už tradičnej akcie, ktorú pred 61 rokmi členky tamojšieho Ženského spolku pomenovali čajanka.

Po uvítaní hostí, kde sa pri vchode na podujatie každej hostke dostal do rúk po jeden kvet karafiát – symbol MDŽ, v sieni reštaurácie Červené víno sa rozprúdila dobrodružná a veselá nálada. Na úvod sa prítomným hostiteľkám ako i ich hostkám, členkám spolkov žien z Padiny, Crepaje, Uzdinu, Hajdušice a Jánošíka, a iným hosťom nielen z domácej pôdy, ale aj širšie, prihovorila Zuzana Jonášová, predsedníčka ŽS.

Príležitostný program

Podujatie sa oficiálne začalo hymnickou piesňou spolku Či to zvony zvonia… Po nej nasledoval príležitostný program, v ktorom vystúpili členky dievčenskej speváckej skupiny Perla pri Kreatívnom centre pre turizmus, umenie a kultúru v Kovačici, ktoré za hudobného sprievodu slovenského ľudového orchestra z Padiny zaspievali tri splety slovenských ľudových piesní.

Program bol obohatený básňami autorky Evy Pavićevićovej, kovačickej literátky. Do zvyklosti tohto podujatia už dlhé roky patria aj rôzne spoločenské hry a bohatá tombola, do ktorej okrem krásnych ručných prác členiek spolku prispeli i početní sponzori.

V párovom tanci najviac šťastia mal tanečný pár z Kovačice, ktorý tvorili Martin Torňoš ml. a Maržena Žjaková. Najkrajšie kovačické kroje na sebe mali oblečené Jaroslav Kováč a Želmíra Brezníková. Na tradičnom podujatí kovačických žien nechýbali ani bohatá večera, tanec a spev, kde na dobrú náladu všetkých návštevníkov hrali kovačickí hudobníci Veselí Jánovia-Dišpiter a Suchánek.

Príjemným prekvapením na zábave bola mládež v slovenských ľudovách krojoch. Tanečné pódium ani v jednej chvíli nebolo bez roztancovaných hostí.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs