KUS Petrovská družina Báčsky Petrovec bilancoval

5.mar 2018

KUS Petrovská družina Báčsky Petrovec bilancoval

Hybnou silou v Kultúrno-umeleckom spolku Petrovská družina sú jej aktívne sekcie, ktoré pracujú po celý rok a prezentujú svoju činnosť všade tam, kde to môžu a ako dovoľujú financie, ktoré prevažne získavajú z lokálnej samosprávy.

Kvalitná práca

Pred rokom sme evidovali, že sústavná kvalitná práca v spolku sa viacnásobne oplatila a priniesla aj výsledky, keď sa spolkári zo súťaží do Petrovca prinavracali aj s celomenšinovými oceneniami.

V takej práci treba iba pokračovať a ešte viac ju zveľaďovať. Bolo to počuť aj včera večer 4. marca na ich výročnom zhromaždení, kde bilancovali rok 2017 a vytýčili si plány aj pre aktuálny rok.

Všetkých prítomných spolkárov, ale predovšetkým početných hostí z iných petrovských spolkov a združení, ako i správy obce a miestneho spoločenstva, na domácej pôde privítala predsedníčka spolku Daniela Legíňová-Sabová. V pokračovaní si spolkári zvolili pracovné predsedníctvo pre toto zasadnutie, ktoré pracovalo v čele s Katarínou Melegovou-Melichovou.

Rok 2017

Tanečná skupina seniorov na SNS

V obsiahlej a údajmi o vlaňajšej aktivite „nabitej“ správe sme sa dozvedeli, že aj vlani aktívne pracovali mladšia detská tanečná, detská a dospelá divadelná skupina pod vedením D. Legíňovej-Sabovej, staršia detská tanečná skupina a skupina seniorov, ktoré mal na starosti Pavel Pavlíni. Tiež pracovali aj mladšia a staršia detská spevácka skupina pod vedením Miliny Sýkorovej a Slovenky Benkovej-Martinkovej. Korepetítormi KUS Petrovská družina aj vlani boli Zdenko Makovník a Ján Andrášik.

Na rozdiel od minulých rokov v spolku nebolo aktivít mládežníckej tanečnej skupiny a spolkového detského orchestra.

Nádejná speváčka Simona Sýkorová

Mladšia a staršia detská tanečná a spevácka skupina úspešne účinkovali na obecnej prehliadke tancov a spevov.  Staršia skupina detí prekonala aj oblastnú prehliadku v Čelareve a postúpila aj na pokrajinskú prehliadku vo Vrbasi. Okrem toho, účinkovali aj na početných podujatiach v Petrovci, na Zlatej bráne v Kysáči, v Lugu, v Dulovciach na Slovensku. Sólisti aj na speváckych festivaloch v Nadlaku (Simona Sýkorová 3. miesto) a v Pivnici (Margarita Benková).

Aj starší spoklári zabodovali. V Hložanoch na festivale Tancuj, tancuj.. si vyslúžili titul viacešampión festivalu a vystupovali aj v Kulpíne, Petrovci a na Detve na Slovensku.

Divadlo Za horami, za dolami…

Mladí spolkoví divadelníci moderovali galakoncerty v Petrovci, program v Novom Sade. Svoju prácu korunovali inscenovaním predstavenia Za horami, za dolami, behá Maťko za bláznami.

Starší divadelníci okrem scénok na galaprograme SNS nahrali aj novoročný program pre TV Petrovec.

Petrovskí spolkári vlani prichystali a prezentovali verejnosti etnografickú výstavu Brázdami našej minulosti, ako i Chmeľovú zábavu. Hosťovali v televíznej relácii Dotyky, spolupracovali s inými spolkami. Upratovali svoje okolie, zbierali členské pre MOMS Petrovec a boli spoluorganizátormi festivalu Spievaj že si, spievaj.

Na zasadnutí sme sa dozvedeli, že ich finančný obrat v roku 2017 bol 503 tisíc dinárov, čo je o 50 tisíc din. menej ako predvlani. Že nebolo finančných nedopatrení a že majetok spolku pravidelne a presne evidujú. Pre aktuálny rok si naplánovali rozpočet v hodnote zhruba 790 tisíc din. Členské aj v roku 2018 zostalo 300 din. pre dospelých a 150 din. pre mladistvých členov spolku.

Plány

Záverom petrovským spolkárom chuti do ďalšej práce popriali viacerí prítomní hostia. Sami si popriali obnoviť prácu s detským orchestrom, nové tanečné choreografie, detské hry, divadelné predstavenia a zmesi ľudových piesní.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs