KOVAČICA: Odznel 13. ročník Detskej svadby

2.sep 2019

KOVAČICA: Odznel 13. ročník Detskej svadby

 

        Včera v Kovačici sa v organizácii Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka uskutočnila tradičná ľudovo-dramatická hra na Detskú svadbu, v ktorej sa, okrem účastníkov vo veku od 3. do 14. rokov z Kovačice, zúčastnili aj malí svadobníci z Padiny, Kulpínu, Kysáča, Nového Sadu a hostia zo Slovenska, členovia DFS Ratolesť z Detvy.

Prezentácia tradičného svadobného odevu, zvykov a obyčají Slovákov vo Vojvodine sa začala svadobným sprievodom účastníkov, ktorí v zástupe defilovali od Ženského spolku a Ulicou Mašala Tita prišli do Galérii Babka.

Tam si pozreli dve nainštalované expozície výstav: Výstavené drevené hračky autora Jána Žolnaja z Kovačice a výstavu detských kresieb, ktoré na súbeh Domu umenia pre deti Bibiana v Bratislave namaľovali a zaslali účastníci Detskej svadby.

Príležitostnými darčekmi v podobe tabletov organizátor tejto výtvarnej súťaže odmenil autorov obrazov Natašu Povolnú, Doriana Havela, Ivu Ďuríčekovú, Teu Poliakovú, Andreja Čížika a najmladšiu účastníčku jeden a pol ročnú Bianku Stojkovićovú. Slávnostným prestrihnutím červenej stuhy výstavu symbolický otvorili najstarší účastníci hry na detskú svadbu v Kovačici Mária Magdaléna TorňošováIvan Benka.

Neskoršie sa svadobníci a ich hostia presunuli na nádvorie Miestneho spoločenstva, kde pokračovali s programom.V otváracom ceremoniály 13. ročníka Detskej svadby účastníkom sa najprv prihovoril Zlatko Šimák, podpredseda NRSNM a neskoršie sa slova ujal aj Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku a Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne SR v Belehrade, ktorý toto podujatie aj slávnostne otvoril.

Neskoršie na javisku vystúpil celý svadobný sprievod, ktorý v programe prezentoval slovenské ľudové zvyky a obyčaje.

                                         Do tohto tradičného podujatia svojím bohatým kultúrno-umeleckým programom prispeli aj hostia zo Slovenska. Kovačickému obecenstvu sa predstavili členovia DFS Ratolesť z Detvy, ktorí za vedenia Jany Ľálikovej predniesli ľudové piesne a tance zo Slovenska.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs