STARÁ PAZOVA:Podpora na ceste k úspešnému vzdelávaniu

2.sep 2019

STARÁ PAZOVA:Podpora na ceste k úspešnému vzdelávaniu

Dnes sa vo všetkých základných a stredných školách v Srbsku začal nový školský rok 2019/2020. Pri tejto príležitosti v staropazovskej Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka, v prvý pracovný deň nového školského roku,  pobudli aj hostia– Milan Kovačević, zástupca pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny –národnostné spoločenstvá a Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM.

\Na školskom dvore hostia a riaditeľ školy Janko Havran žiakom a ich učiteľom zaželali, aby im nadchádzajúci rok bol úspešný, plný skvelých nových skúseností, kreativity, úsmevov a pekných spomienok.

V ZŠ hrdinu Janka Čmelíka je v školskom roku 2019/2020 úhrne zapísaných 282 žiakov, kým si do školských lavíc po prvý raz sadlo 49 prvákov, rozvrhnutých do troch tried – dvoch slovenských ( 31 žiakov v čele s učiteľkami Lýdiou Gedeľovskou a Emou Machovou –Domoniovou) a jednej srbskej ( učiteľka Vlasta Turčanová).

Po kratšom programe nasledovali príhovory hostí. Podporu na ceste k úspešnému vzdelávaniu okrem uvedeného sekretariátu prostredníctvom rozličných projektov i tohto roku pre žiakov prvých ročníkov podali staropazovská lokálna samospráva (komplet učebníc), MSS (školská taška a školské pomôcky pre žiakov slovenských tied)a samotná škola (školská taška a školské pomôcky pre žiakov srbskej triedy).

NRSNM má hodne aktivít aj v oblasti vzdelávania  a preto tohto roku ako uviedla L. Lakatošová k začiatku nového školského roku darčeky v tvare školských potrieb pripravili pre  piatakov.

„Chceme aby sa toto stalo praxou a týmto vlastne aby sme urobili radosť žiakom a zároveň uľahčili  rodičom na samotnom štarte školy vo finančných výdavkách“.uviedla o i Lakatošová.

   

 

 

 

 

 

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs