OSLAVY DŇA PADINY 2019: Zraz uctievateľov diela a osobnosti Michala Babinku

3.sep 2019

OSLAVY DŇA PADINY 2019: Zraz uctievateľov diela a osobnosti Michala Babinku

 

 

V rámci osláv Dňa Padiny 2019 sa v prvý septembrový deň uskutočnil 44. ročník tradičných Babinkových stretnutí, literárne posedenie venované dielu a osobnosti nášho popredného dolnozemského básnika, spisovateľa a novinára Michala Babinku (25. 8. 1927 – 4. 7. 1974).

V prvej časti podujatia pomenovaným Sviatok jazier odznel príležitostný program, v ktorom sa s úryvkami z básnikovej rozprávky Podivný zverinec predstavili  žiaci padinskej ZŠ a padinskí literáti Anička Strehovská, Anna Slivková, Elenka Ďurišová, Martina Valentová, Ivana Čapová-Povolná a Andrea Lomenová Sabová predviedli výber z jeho poézie.

V tejto časti nevyostal ani hudbný prednes skladby na flaute v podaní osvedčenej flautistky Tijany Nemogovej. Program moderovali žiaci Andrej Trnovský a Ivana Megová.

V rámci tohto podujatia, ktoré organizovala Obecná knižnica v Kovačici, pobočka knižnice v Padine v čele s knihovníčkou Zdenkou Obšustovou, odznela aj prezentácia najnovšej literárnej tvorby pre deti autorky Zdenky Valentovej Belićovej. Knihu Pamätník rodiny Pelenschlipovej, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci, ilustroval slovenský výtvarník Rado Van Ladomerský, kým jej redaktorom je Tomáš Čelovský, inak aj hosť tohto literárneho podujatia v Padine.

Okrem Vladimíra Valentíka, riaditeľa SVC, na 44. v poradí Babinkových stretnutiach v “dedine mletej vody” sa literárnemu obecenstvu v aule Základnej školy maršala Tita svojou tvorbou prihovoril aj padinský autor Ján Valenta a v mene podporovateľa podujatia sa slova ujal aj Pavel Surový, podpredseda NRSNM. Záverom tejto akcie sa uskutočnila predajná výstava kníh zo SVC.

Tomuto podujatiu predchádzala tvorivá dielňa pre najmladších, ktorá sa uskutočnila v poslednú augustovú nedeľu k príležitosti Babinkových nedožitých 92. narodenín a 45. výročiu jeho smrti.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs