September volá: Ber!

5.sep 2019

September volá: Ber!

Znovu tu máme september a na jeho začiatku tie už známe momenty: trochu nás opantáva pochmúrna nálada, lebo sa aspoň podľa kalendára a počasia končia dva slnečné mesiace, dni oddychu, dovoleniek, prázdnin, ale je tu i radosť v očiach škôlkarov i školákov z nového školského roku. Ten je na začiatku vždy pekný a lákavý, lebo ho sprevádzajú nové školské potreby, nové kúsky v šatníku, radosť na školskom dvore a ešte niet ťažkých úloh, previerok a známkovaní.

A je to i prvý mesiac s koncovkou -ber. Zberáme plody svojej práce: aj konkrétne (v poliach, záhradách), aj metaforicky (podujatiami v stánkoch kultúry, vzdelávania).

Iste sa nám nepodarí napočítať všetky kultúrne počiny, ktoré si v septembri zaslúžia našu účasť a potlesk, ale skúsiť by sme mohli. Tak už v dňoch tohto víkendu si budeme musieť dobre naplánovať čas a určiť priority. V Pivnici len pár týždňov po úspešnom 10. seminári tvorivého dramatického písania Píšeš? Píšem! členovia Ochotníckeho divadla Janka Čemana volajú svoje verné obecenstvo na divadelnú premiéru. Neúnavné členky Spolku pivnických žien pripravili ďalší ročník Literárneho stretnutia, kde otvárajú priestor na literárne prejavy žien zo všetkých spolkov, ktoré zastrešuje Asociácia slovenských spolkov žien.

A bolo by pekne nepremeškať v tento víkend i 12. ročník Festivalu zvykov a obyčají V aradáčskom šírom poli. S pozvaním na tradičný galakoncert dostali sme od Aradáčanov pozvanie i na 12. Oberačku a sprievodnú výstavu. Ako vidno, nie je to len zber hrozna, ale i zber kultúrnych snáh ochotníkov v našich slovenských prostrediach, ktorým záleží na zachovaní tradičných úkonov. Tie už vyše dvoch storočí na dolnozemskom priestore chránili naši predkovia.

Ešte stále sme v tomto víkende a podčiarkujeme ďalšie dôležité udalosti: začiatok osláv 100 rokov petrovského gymnázia. Vyvrcholia 1. októbra, presne v deň otvorenia tejto našej nemerateľne dôležitej výchovno-vzdelávaco-kultúrnej vyhne, ale celý september bude v znamení „zberu“ storočnice: výtvarný tábor, športové súťaže, vedecké sympózium, divadelné predstavenie…

A keď už spomíname divadelné predstavenie: Slovenské vojvodinské divadlo nás povoláva na Petrovské dni divadelné! Budú prebiehať od 19. do 24. septembra a tešiť sa môžeme i na inscenácie profesionálov z Martina, Košíc, zo Spiša, z Banskej Bystrice, Rožňavy, Nového Sadu, zo Starej Pazovy/Sriemskej Mitrovice a Subotice. Je tu i výstava Divadelného múzea z Nového Sadu.

Dovoľte nám, ako sa spravidla začínajú príhovory pred obecenstvom či návštevníkmi nejakého podujatia, z tohto miesta v Hlase ľudu  zablahoželať gymnáziu k jeho krásnej dožitej stovke. Muselo tu byť mnoho nadšenia, chuti a obetavosti pri jeho doterajšom spravovaní. Ináč by sme sa nedočkali tejto septembrovo-októbrovej príležitosti na oslavu takého úctyhodného veku tejto našej inštitúcie.

                                                                                      Anna Francistyová

Foto: J. Čiep

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs