V Kovačici predstavili diela japonského a srbského výtvarníka

13.aug 2016

V Kovačici predstavili diela japonského a srbského výtvarníka

Rovnako zaujímavé boli aj práce japonského autora

Zaujímavé práce japonského autora

Včera podvečer sa v Galérii insitného umenia v Kovačici milovníci výtvarného umenia potešili ďalšej skvelej akcii. Totiž v podkroví strešnej inštitúcie insitných umelcov otvorili spoločnú výstavu obrazov dvoch významných svetoznámych umelcov Katsumiho Tsujiho z Japonska a Vojkana Morara z Pančeva.

Z tvorby maliara z Pančeva

Z tvorby maliara z Pančeva

Výstavu slávnostne otvoril Ján Husárik, zástupca predsedu obce Kovačica. Uvítací príhovor mala Mária Raspírová, riaditeľky GIU a o autoroch výstavy hovorila Anna Barcová-Žolnajová, kustódka GIU. V mene Múzea insitného a marginálneho umenia v Jagodine sa prihovorila aj Marica Vračevićová, ktorá hovorila o výtvarnom umení v týchto krážoch. K slávnostnejšiemu ovzdušiu na podujatí prispel aj kovačický hudobník Emil Nemček ml., ktorý hrou na akordeóne predniesol niekoľko príležitostných skladieb.

Počas augustových dní v GIU Kovačici bude milovníkom insitného a marginálneho výtvarného umenia sprístupnené  spolu 80 umeleckých diel týchto dvoch známych umelcov.

                                                                                                 Anička Chalupová

 

 


A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs