V krátkosti o integrovanom vinohradníctve

21.okt 2013

V krátkosti o integrovanom vinohradníctve

VINOHRADNÍCTVO

02 43obrnapr2oziminyVšeobecne, cieľom integrovanej výroby je obnovenie narušenej ekologickej rovnováhy. Integrovaná produkcia nie je sebecká, myslí na budúce generácie, stotožňuje sa s prírodou, ale podporuje moderné systémy. Integrované vinohradníctvo zaviedla medzinárodná organizácia pre biologickú ochranu (iobc) pred viac ako 40 rokmi. Korene tohto postupu vychádzajú z integrovaného postupu ochrany pred škodcami (ipm). Ipm bolo pôvodne vyvinuté na reguláciu škodcov. Dnes sem patrí aj ochrana pred väčšinou chorôb, burín a fyziologických porúch viniča.

Integrovaná produkcia používa absolútne minimum synteticky vyrobených pesticídov a chemických stimulátorov. Tradičný spôsob pestovania viniča dopĺňa najnovšími modernými technológiami, ktoré v zásade podporujú zdravé životné prostredie. Namiesto umelých hnojív sa dbá o starostlivosť prospešných živočíchov, ktoré sa živia škodcami a parazitmi. Dravý roztoč Typhlodromus pyri sa živí bylinožravými roztočmi, ktoré si pochutnávajú na viničových listoch. Vďaka konvenčnému vinárstvu a chemickým prípravkom boli spolu s bylinožravými roztočmi vykynožené aj dravé, ktoré v skutočnosti zabezpečovali rovnováhu a ničili škodcov.

02 43obrnapr2vinohradnictvoIntegrovaná produkcia je v krajinách EÚ podporovaná štátnymi dotáciami a grantmi. Vinohradník musí spĺňať všetky predpoklady, dodržiavať stanovené pravidlá a požiadavky a byť zaregistrovaný. Medzi podmienky patria i určené limitované hranice používania chemických prvkov. Meď (Cu) nemôže presiahnuť ročnú dávku 2 kg/ha pôdy, dusík (N) 50 kg/ha pri tých istých podmienkach. Niektoré látky, ako fosfor (P), možno využívať len pri extrémnych stavoch, ktoré vychádzajú z presných odberov a rozborov vzoriek listového tkaniva a pôdnych častíc. Používanie herbicídov je zakázané. Dôležité je i zatrávňovanie priestoru medzi riadkami. Pri vykonávaní všetkých činností a zmien musí pestovateľ viesť podrobnú databázu.

Vinohrady pod integrovaným spôsobom výroby nesú ochrannú známku IP, ktorá je v zahraničí vysoko cenená. Vína s touto vzácnou etiketou sú, samozrejme, drahšie, ale ani to najkvalitnejšie víno z konvenčného vinohradu sa nevyrovná tomu, ktoré bolo vyprodukované integrovane.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs