Kreatívna dielňa v kulpínskom múzeu

28.nov 2018

Kreatívna dielňa v kulpínskom múzeu

Ďalšou perličkou úspešnej spolupráce Muzeálneho komplexu v Kulpíne a Základnej školy Jána Amosa Komenského bola novembová tvorivá dielňa, do ktorej boli zapojené žiačky šiesteho ročníka.

V muzeálnej učebni pedagogickej služby múzea sa včera žiačky kulpínskej základnej školy zúčastnili aktivity vypracovania náramok a prsteňov z prirodzeného materiálu – spracovanej konopnej priadze, čiže nití. Ideu spoločne navrhli vedúca dielne – muzeálna pedagogička Dragana Vujaklijová a pedagogička základnej školy Zagorka Marinkovićová. Cieľom bolo, aby sa nezabudlo na staré remeslá.

V rade stálych expozícií múzea v Kulpíne je aj tá venovaná  konope.V priestore Muzeálneho komplexu v Kulpíne  pedagogickej služby, vedúca edukačnej a kreatívnej dielne oboznámila žiačky 6.a a 6.b triedy, akou rastlinou je konopa, ktorá sa v minulosti viacej pestovala na naších poliach. Z tejto rastliny, čiže konopnej priadze-nití sa v minulosti vypracúvali nielen odev a obuv, ale aj rôzne predmety a iné veci pre domácnosť, ktoré sa nedali kúpiť, ale si ich ženy vypracúvali v domácnostiach.  

Učili sa zručnosti pletenia

Dielňa, ktorú pomenovali Čvor mali narukvicu napravi  dosiahli nadväznosť na stálu muzeálnu expozíciu o konope, kde sa možno poučiť viacej o jej spracovaní a použití. Z konopnej priadze- nití za asistencie kreatívnej pedagogičky Vujaklijovej sa dievčatá učili zručnosti pletenia náramok a aj prsteňov z tohto prirodzeného materiálu, ktorý sa postupne znovu vracia do remeselníckeho spracovania v tvare rôznych módnych doplnkov, ako sú aj tašky.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs