Kreatornica z Kovačice

1.aug 2013
Krásna umelecká záľuba – vyrezávanie ovocia a zeleniny

Krásna umelecká záľuba – vyrezávanie ovocia a zeleniny

Združenie Galéria Zlaté remeslá z Báčskeho Petrovca ponúklo prezentovať výrobky „bratského“ združenia Klubu Kreatornica z Kovčice. Prichystali predajnú výstavu prác tohto umeleckého združenia a pomenovali ju Kreatívna banátska paleta.

V rámci výstavy sa petrovskému publiku a návštevníkom SNS predstavili Daniel Válovec unikátnymi lampami z tekvíc, Marína Bírešová originálnymi šperkami, Ivana Vereská kresbami a ilustráciami, Jaroslav Králik umeleckou fotografiou, Jaroslav Praskáč vyrezávaným ovocím a zeleninou – carvingom, Nataša Belićová vitrážami a P. Vereský tokársko-stolárskymi prácami.

J. Čiep

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs