Pohľady petrovských výtvarných umelcov

2.aug 2013
Družný rozhovor umelcov s ctiteľmi po otvorení výstavy

Družný rozhovor umelcov s ctiteľmi po otvorení výstavy

Ďalšou výstavou, ktorú vo štvrtok 1. augusta predvečerom (o 19. hodine) otvorili bola spoločná výstava Petrovské pohľady 5 členov Združenia petrovských výtvarných umelcov. Svoje výstavné priestory umelci získali v budove Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec a počas tohtoročných SNS expozíciou výstavy bolo zahrnutých 29 umelcov s 55 obrazmi.

J. Čiep

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs