Kto bude v čele sekretariátov?

17.jún 2016

Kto bude v čele sekretariátov?

izvr

Foto: www.vojvodina.gov.rs

Kto bude v novom zložení pokrajinskej vlády je stále veľkým tajomstvom, aj keď do jej formovania zostalo iba niekoľko dní. Zatiaľ je známe, že v koalícii, okrem Zväzu vojvodinských Maďarov, bude aj Socialistická strana Srbska.

Novinkou je počet sekretariátov a tak namiesto 11 bude 12. Ako osobitný bude sekretariát pre sociálnu ochranu, ktorý bol doposiaľ v rámci Pokrajinského sekretariátu pre zdravotníctvo, sociálnu politiku a demografiu. Keď ide o konkrétne mená, ktoré budú v čele sekretariátov, tie zatiaľ nie sú známe. Špekuluje sa, že by socialisti mali mať na starosti sekretariát pre energetiku, v čele sekretariátu pre vzdelávanie by aj naďalej mal byť Mihály Nyilas, po jeden sekretariát budú mať Hnutie socialistov a Sociálnodemokratická strana. Sekretariát pre kultúru a informovanie by mala viesť nestranícka osobaďalších sedem sekretariátov budú v rukách Srbskej pokrokovej strany.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs