Kultúrnymi podujatiami do novej sezóny

5.mar 2014

Kultúrnymi podujatiami do novej sezóny

Pokusmi lákali pozornosť budúcich študentov

Pokusmi lákali pozornosť budúcich študentov

Z NOVOSADSKÉHO VEĽTRHU

Koniec februára a začiatok marca je už tradičným termínom pre podujatia na Novosadskom veľtrhu, ktorými sa otvára nová veľtrhová sezóna. Tak to bolo aj v tomto roku, keď sa 28. februára brány veľtrhu otvorili pre tisíce návštevníkov, ktorí mali možnosť pozrieť si najnovšie knihy, vypočuť si mnohých spisovateľov, poinformovať sa o stredných a vysokých školách a kochať sa v kráse umenia. Programy jubilejného 20. knižného salónu, 10. veľtrhu vzdelávania Smerovníky a 19. výstavy Art expo boli pre návštevníkov sprístupnené do 4. marca.

Podujatie otvoril námestník ministra kultúry, vedy a technologického rozvoja prof. Dr. Slobodan Stupar a hovoriac o význame veľtrhu vzdelávania, ako skutočnom smerovníku pre budúce povolania mnohých žiakov, zdôraznil, že sa ministerstvo v priebehu posledných rokov aj napriek ekonomicky neprajnej situácii snaží pozdvihnúť vzdelávací systém na vyššiu úroveň, ktorý je rozpoznateľný v celom svete.

Aj v tomto roku boli udelené tradičné ceny Novosadského veľtrhu. Cenu Lazu Kostića za najlepšie literárne dielo dostal Dragan Jovanović Danilov za román Talasi beogradskog mora, kým Cenu Savu Šumanovića za mimoriadne úspechy vo výtvarnom umení dostal sochár Slobodan Kojić.

Na javisku Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá každý deň bol vyhradený termín na predstavenie škôl aj v jazykoch národnostných spoločenstiev. V prvý veľtrhový deň mali príležitosť prezentovať svoje školy aj žiaci Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, ako aj žiaci slovenských tried Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade.

Žiaci Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade

Žiaci Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade

Na obvyklom mieste, na stánku Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie, svoje vydania predstavilo aj Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca. V pondelok 3. marca na hlavnom javisku predstavili knihu Rybím jazykom autorky Ileany Ursu Nenadić, ktorú z rumunčiny do slovenčiny preložila Dagmar Mária Anoca. Pri tejto príležitosti riaditeľ SVC Vladimír Valentík poznamenal, že táto kniha takmer všetkých vrátila do starých čias, keď sa knihy v jazykoch národnostných spoločenstiev bežne prekladali. O knihe sa vyjadrila aj jej prekladateľka, ktorá básne ocharakterizovala ako čisté, číre, ale nie naivné. „Autorke záleží na nich, nimi hľadá harmóniu medzi časmi a svetom,“ povedala. Potešenie z preloženej knihy vyjadrila aj samotná autorka. „Veľkú vďaku vyjadrujem riaditeľovi SVC a prekladateľke, lebo som si nikdy nemyslela, že niekto, okrem toho, že bude čítať moju knihu a hľadať význam v tom, čo píšem, svoj čas venuje aj prekladaniu a odovzdá mi ju ako štafetu.“

Z prezentácie knihy Rybím jazykom

Z prezentácie knihy Rybím jazykom

Druhou prezentovanou knihou bol zborník prác Kysáč 1773 – 2013 zostavovateľa Vladimíra Valentíka. Knihu vydalo SVC, spoluvydavateľmi sú Matica slovenská v Srbsku a Rada Miestneho spoločenstva Kysáč a na jej obsahu pracovalo viac ako 50 autorov. Predseda Rady MS Kysáč Ján Slávik zdôraznil, že sa na knihu dlho čakalo a o to väčšie bolo potešenie Kysáčanov, keď kniha konečne uzrela svetlo sveta. Poďakoval sa všetkým tým, ktorí iniciovali, aby sa kniha začala písať a zakončila, ako aj početným autorom. Najväčší počet textov napísala Ľudmila Berediová-Stupavská, ktorá sa venovala prevažne obyčajam z kysáčskej minulosti. Povedala, že najťažšie bolo vyhľadať si dobrých sprostredkovateľov informácií a z toho dôvodu vyzvala všetkých, aby si zapisovali akékoľvek poznatky z minulosti svojej osady, lebo tie môžu byť dobrým prameňom poznatkov.

Zdroj: rtv

Jasmina Pániková

 

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs