Kolobeh spolupráce

6.mar 2014

Kolobeh spolupráce

 Z piatkového valného zasadnutia SSOK


Z piatkového valného zasadnutia SSOK

Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SLOVENSKO-SRBSKEJ OBCHODNEJ KOMORY

Bez ohľadu na to, či je tu obdobie krízy a nedostatku alebo – oveľa zriedkavejšie – prosperity, pre fungovanie ekonomiky a vzájomné hospodárske vzťahy sú veľmi dôležité hospodárske a iné komory. Už šesť rokov je medzi nimi aj Slovensko-srbská obchodná komora (SSOK) sprostredkujúca obchody medzi dvoma štátmi, realizujúca projekty a inak sa aktívne činiac na podpore hospodárskych vzťahov dvoch krajín.

Viacerí jej členovia sa zoskupili v posledný februárový deň v zasadacej miestnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, aby na VII. riadnom valnom zhromaždení schválili výročnú správu o vlaňajšej činnosti a pozreli sa na to, čo ich v roku, ktorého tretí mesiac žijeme, čaká. Ako podotkol zakladateľ a predseda SSOK Dr. Miroslav Králik, rok 2013 sa prednostne niesol v znamení snáh zveľadiť ekonomickú spoluprácu Belehradu a Bratislavy, najmä v oblasti energetiky, tak isto úsilia o zintenzívnenie podnikateľských stykov spoločností dvoch krajín. Prispeli k tomu marcové stretnutia viacerých slovenských podnikateľov s poprednými činiteľmi nášho Ministerstva energetiky v Belehrade, júnové zasadnutie Zmiešanej komisie dvoch krajín pre hospodársku spoluprácu, októbrový pobyt niekoľkých slovenských podnikateľov v Niši… S výzvou predsedu Miroslava Králika, aby sa budúce aktivity plánovali a trasovali na mieru potrieb a záujmov samotných členov, aj aby títo boli ich prvými iniciátormi, správa a rozpočet dostali zelenú a nové aktivity základné koordináty na mesiace pred nami.

Na uplynulom valnom zhromaždení SSOK došlo aj k znovuzvoleniu členov Správnej rady, ktorým vypršal mandát, ako aj k viacerým zmenám doterajších stanov komory v záujme jej ešte účinnejšieho pôsobenia. Vlastnú previazanosť s hospodárskymi subjektmi SSOK prejavila už tradičným spôsobom – sprostredkovaním prezentácie akciovej spoločnosti Ish Pumps Olomouc, vlastne jej zložky Euro Pumps Tech sídliacej v Jaslovských Bohuniciach, ktorú si pozrelo približne pätnásť tunajších záujemcov o jej výrobný program.

Oto Filip

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs