Porušovanie práv je aj naďalej prítomné

6.mar 2014

Porušovanie práv je aj naďalej prítomné

OLYMPUS DIGITAL CAMERAROBERT SEPI, POVERENÍK OMBUDSMANA PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY V SRBSKU

Povereník verejného ochrancu práv pre národnostné menšiny v Srbsku Robert Sepi dňa 24. februára t. r. navštívil Kovačicu, stretol sa s predstaviteľmi tunajšieho obecného vedenia, prijímal sťažnosti občanov a venoval sa aj nášmu týždenníku. Zamestnanci Kancelárie verejného ochrancu práv takéto návštevy uskutočňujú pravidelne (do Kovačice chodia dvakrát ročne) s cieľom mapovať situácie v jednotlivých prostrediach, informovať občanov o kompetenciách ombudsmana a prijímať sťažnosti.

– Aké sú sťažnosti týkajúce sa práv národnostných menšín v Srbsku?

– Sú to hlavne sťažnosti ohľadom vzdelávania v jazykoch národnostných menšín, ako aj ohľadom práva na úradné používanie jazyka a písma a uskutočňovania kompetencií národnostných rád. Najmä v poslednom čase sa zvýšil počet sťažností, ktoré podávajú národnostné rady. Napriek tomu, že sú odstránené systémové a normatívne prekážky na uskutočňovanie práv národnostných menšín, porušovanie týchto práv je aj naďalej prítomné.

– Aké sú sťažnosti občanov Obce Kovačica? Sú nejaké špecifické problémy v tomto prostredí?

– Keď ide o občanov Kovačice, ich problémy sa ničím neodlišujú od iných prostredí. Avšak príznačné je, že stadiaľto prichádza najmenej sťažností – od roku 2012 v Kovačici sme ich totiž zaznamenali len 14. A tieto sťažnosti sa nevzťahujú na porušenie práv národnostných menšín, ale hlavne na porušenie práv v pracovnom pomere a práv dôchodcov a invalidov, tiež sú sťažnosti na prácu súdov.

– Akým spôsobom vás občania môžu kontaktovať a podať sťažnosť?

– Môžu nás kontaktovať priamo (naša kancelária sa nachádza v Ulici deligradskej v Belehrade), telefonicky alebo cestou e-mailu. Viac informácií možno získať na webovej stránke zastitnik.rs. Občania od nás vždy dostanú odpoveď a môžu nás kontaktovať aj právnické osoby a združenia občanov. Sme otvorení pre každý druh spolupráce s cieľom poradiť a vyriešiť problém.

 Stevan Lenhart

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs