Čitateľov menej, kníh pribudlo

6.mar 2014

Čitateľov menej, kníh pribudlo

Počet čitateľov v Knižnici Michala Babinku v Kysáči vlani klesol o 47 členov a knižničný fond sa rozšíril o 413 nových titulov. Kysáčska knižnica patrí do Mestskej knižnice v Novom Sade a knihovníčkou je Alena Uhláriková, ktorú sme poprosili o kratší rozhovor.

– Ujasníte nám vlaňajší rok vo vašej knižnici, keď ide o štruktúru členov a nové knihy?

– V minulom roku sme mali 373 členov, čo je menej ako v roku 2012. Najviac bolo detí do 14 rokov, a to 170. Zamestnaných sa začlenilo 80, stredoškolákov 50, študentov 25 a penzistov 20. V kategórii, kde sú domáce, nezamestnaní a poľnohospodári, bolo 28 začlenených. Z nových kníh, ktoré sme zadovážili, väčšina bola v srbčine. Máme tu 190 nových titulov pre dospelých a 117 pre deti v srbskom jazyku, kým v slovenčine je to 85 titulov pre dospelých a 21 pre deti. Knižnica má teraz okolo 15-tisíc kníh. Okrem toho čitateľom sú k dispozícii noviny a časopisy, po slovensky Hlas ľudu, Vzlet, Rovina a Nový život.

– I keď je primárnou činnosťou knižnice vypožičiavanie kníh, dejú sa v nej aj viaceré podujatia. Ktoré ste realizovali v roku 2013?

– Vlani bolo výročie príchodu Slovákov do Kysáča a pripomenuli sme si i 100 rokov čítacieho spolku, nuž podujatí bolo viac. Medziiným sa realizoval literárny večierok so spisovateľmi Dušanom Šimkom a Miroslavom Demákom. V rámci Zmajových detských hier v knižnici hosťovala spisovateľka Jasminka Petrovićová. K výročiu čítacieho spolku bola v knižnici inštalovaná bohatá výstava Kniha a rodisko, ktorú sme zrealizovali v spolupráci so Spolkom kysáčskych žien a MOMS Kysáč. Treba spomenúť, že v knižnici bola i prezentácia práce ochrancu práv občanov Dr. Aleksandra Grujića a v spolupráci s Domom zdravia prednáška z oblasti zdravotníctva. Boli tu kreatívne dielne so žiakmi srbských tried nižších ročníkov základnej školy. Keď ide o návštevy, knižnicu kolektívne navštívili nielen žiaci kysáčskej školy, ale aj škôlkari z PU Lienka. Zoznámili sa s fondom kníh a prácou knižnice, čo praktizujeme každý rok. Vidno, že máme skutočne dobrú spoluprácu s prostredím.

Violeta Stojkovićová (vľavo) a Danijela Ristićová so spisovateľom Dragomirom Ćulafićom (foto: z archívu Mestskej knižnice)

Violeta Stojkovićová (vľavo) a Danijela Ristićová so spisovateľom Dragomirom Ćulafićom (foto: z archívu Mestskej knižnice)

– Najverenejších a najusilovnejších čitateľov odmeňujete?

– Každý rok týmto naj-čitateľom udeľujeme ďakovný list a to dvom dospelým a dvom deťom. Slávnosť sa koná v našej domovskej Mestskej knižnici v Novom Sade, v ktorej spravidla účinkujú i známi spisovatelia. Tu odmenení dostávajú zaslúžené listiny, čestné členské lístky, knihy a darčeky. Tohto roku 14. februára boli v čitárni Mestskej knižnice na podujatí Kniha v srdci dve naše dievčence Danijela Ristićová a Violeta Stojkovićová. Snažím sa teda, najmä deti, zlákať do knižnice, a potom si v nich vypestovať aj ten vzťah ku knihám. Poukázať im, že je to nielen miestnosť na vypožičanie kníh, ale aj na to, aby sa v nej posedelo, by sa v nej prečítal časopis či zahrala spoločenská hra. A že je to miesto, kde sa možno zúčastniť na literárnom večierku alebo na nejakej prednáške.

– Spravidla mávate aj akcie pri začlenení. Kedy je najvýhodnejšie začleniť sa do knižnice?

V priebehu roka mávame akcie, keď umožňujeme zápis s 50-percentnou zľavou, o čom načas informujeme čitateľov. Aj skupinka desiatich detí sa môže týmto spôsobom začleniť. Deti vo veku 6 a 7 rokov a občania nad 70 rokov majú právo na bezplatné členské, čo treba využiť a stať sa členom knižnice. Lebo každý si tu nájde niečo pre seba. Členské platí rok od dátumu zápisu a je 300 dinárov pre deti do 14 rokov, 500 dinárov pre dospelých, kým rodinné členské je 700 dinárov.

– Sú kysáčski čitatelia disciplinovaní?

Áno, ale predsa by som im pripomenula, aby sa zodpovednejšie správali, keď ide o vracanie vypožičaných kníh. Knihy sa totiž vypožičiavajú na 20 plus 10 dní, ale potom ich treba vrátiť, prípadne prísť do knižnice a predĺžiť túto lehotu.

                                                                                                                                                                         Elena Šranková

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs