Kysáč: Svetový deň modlitieb

8.mar 2014

Kysáč: Svetový deň modlitieb

 

Spevokol kysáčskeho cirkevného zboru (foto. E. Šranková)

Spevokol kysáčskeho cirkevného zboru (foto. E. Šranková)

Tradičné ekumenické podujatie – Svetový deň modlitieb, ktoré sa koná vždy v prvý marcový piatok, každý rok organizujú ženy z inej krajiny. Tohtoročný program pripravili kresťanské ženy z Egypta na tému Pramene v púšti.

Svetový deň modlitieb sa tradične realizuje aj v slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Kysáči a tohto roku bol v piatok 7. marca, keď do kysáčskeho kostola prišli i hostky z cirkevného zboru zo Silbaša s velebnou pani farárkou Jasminou Kotasovou-Medveďovou.

Hosťujúci spevokol zo Silbaša (foto. E. Šranková)

Hosťujúci spevokol zo Silbaša (foto. E. Šranková)

Bohoslužba Svetového dňa modlitieb sa začala večerným uvažovaním velebného pána Ondreja Marčoka, farára kysáčskeho. Texty pripravené k tejto príležitosti čítali kysáčske cirkevníčky a nevystal ani príhovor Silbašaniek.

Všetko bolo popretkávané pesničkami cirkevných spevokolov, tak domáceho, ako i hosťujúceho. Nevystali pravdaže modlitby, ani spoločné piesne, ktorými sa všetci prítomní v kysáčskom kostole zapojili do ekumenického svetového dňa modlitieb 2014.

Ivana Vršková prečítala príbeh modernej egyptskej ženy (foto: E. Šranková)

Ivana Vršková prečítala príbeh modernej egyptskej ženy (foto: E. Šranková)

E. Šranková

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs