Svetový deň modlitieb vo Vojlovici

10.mar 2014

Svetový deň modlitieb vo Vojlovici

11vojlovica-dmTradičné ekumenické podujatie – Svetový deň modlitieb, ktoré sa koná prvý piatok v marci, sa uskutočnilo aj tohto roku v mnohých kresťanských kostoloch. Každoročne ho organizujú ženy z inej krajiny sveta. Aj členovia evanjelického zboru vo Vojlovici sa zhromaždili v piatok 7. marca, aby sa spoločne pomodlili za všetkých, ktorým je pomoc potrebná.

Motto tohtoročného Ekumenického svetového dňa modlitieb bolo Pramene v púšti a pripravili ho kresťanské ženy z Egypta. Tak sa aj Vojlovičania spoznali so životom ľudí v tejto krajine. Texty a modlitby prečítali mladé členky Oltárneho krúžku žien s vedúcou Kristínou Gajanovou. Kázeň slova Božieho mal na starosti vojlovický farár Mgr. Branislav Kulík, ktorý pripomenul prítomným, čo je modlitba a aký je jej význam. Nábožné piesne v rámci programu zaspievala kantorka Evka Brezníková a piesne z evanjelického spevníka spievali všetci spolu. Finančná zbierka, ktorá sa pravidelne koná pri týchto stretnutiach, prispieva na konkrétne schválené projekty danej krajiny.

Alena Gajanová

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs