Za jasné pravidlá hry

12.mar 2014

Za jasné pravidlá hry

Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík

Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík

SLOVO DALO SLOVO: Ing. JOZEF HOLJENČÍK, PhD., PREDSEDA ÚRADU PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ (ÚRSO), BRATISLAVA

Je viac ukážok konštatácie slovenského ministra hospodárstva Ing. Tomáša Malatinského, MBA, vyslovenej v nedávnom  rozhovore pre Hlas ľudu, ktorej podstatou je, že v energetike to medzi Slovenskom a Srbskom žije. Dokladujú to viaceré projekty, stretnutia odborníkov, výmeny vzájomných skúseností, pohľady a plány do budúcna… Na niektoré z nich sa dalo posvietiť i počas nedávneho pobytu prvej osobnosti, predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pána Jozefa Holjenčíka v Belehrade.

– Pripomeňme si, čo bolo podstatou spoločného európskeho twinningového energetického projektu ukončeného koncom januára?

– Podľa kontraktu podpísaného medzi Európskou komisiou a nami šlo o to, aby sa posilnilo postavenie regulátora v Srbskej republike. Zároveň sme mali za cieľ oboznámiť našich srbských kolegov s legislatívou EÚ a s tým, akým spôsobom je táto legislatíva realizovaná alebo aplikovaná v slovenskom právnom systéme. Čiže, veľa vecí, ktoré vyplynuli z diskusií v rámci projektu počas uplynulých mesiacov, už bolo a je v súčasnosti implantovaných do vašich vyhlášok, nariadení a zákonov. Chcem zdôrazniť, že slovenská strana odborne, finančne a inak prispela na rozvoj uvedeného projektu. Jasné je, že Slovensko bude pomáhať pri implementácii tretieho balíčka do srbskej legislatívy. Slovensko je teda pripravené naďalej vám pomáhať, podieľať sa na pomoci, robiť v prospech Srbska, radiť mu, či už na poli energetiky alebo v iných oblastiach.

– Podľa vášho rezortného ministra jedným z badateľných problémov slovenskej energetiky je jej atomizácia. U nás je zase evidentná monopolizácia energetiky…

– Buďte radi, pretože slovenský príklad alebo slovenská cesta nie je tá najsprávnejšia, pretože nie je podstatou alebo podmienkou, aby energia fungovala, to, že musí byť v súkromných rukách. Čím hutnejšie bude v jedných rukách alebo ak stále bude v rukách štátu, povedal by som, že to vôbec nie je prekážkou vstupu do Európskej únie. Podstatné je to, aby boli jasné toky, aby boli jasné pravidlá hry, aby bolo jasné účtovníctvo, aby jasne všetky tie náklady, ktoré sa určujú v rámci energetiky, v rámci jej výroby, dodávky a distribúcie, boli proste transparentne podchytené. To je podstata.

– Pre Slovensko je príznačná vodná energia ako významný zdroj. Čo si myslíte, ktoré zdroje energie sú vhodné pre nás?

– Pre vás, pre Srbsko je podstatné, alebo je dobre, že tiež máte veľa vodných zdrojov. Je trošku nešťastím, z pohľadu nášho, lebo je to vec vašej krajiny, že nemáte jadrovú energetiku, ale je to rozhodnutie, samozrejme, politické a spoločenské. Máte veľký potenciál vo výrobe elektriny z domáceho uhlia, čo znamená z uhoľných zdrojov, z fosílnych palív. Veľkým prínosom bude pre vás určite vybudovanie plynovodu, ktorý naštartuje možno iné podnikateľské subjekty. Samozrejme, v oblasti obnoviteľných zdrojov – nedávno som si všimol, že vás kritizovala Európska únia, pretože zaostávate za celoeurópskym priemerom – tam treba posúvať opatrenia smerom vpred, lebo vám každý obnoviteľný zdroj zvýši cenu elektriny alebo energie vo všeobecnosti. Musím vyzdvihnúť, že máte priestor i pre pestovanie biomasy, budovanie bioplynových staníc a tak ďalej. Tam je naozaj priestor, no netreba ísť do toho neuvážene, ale cielene a systematicky. Tak, že poviete: takýto a takýto podiel povolíme, ale nie bezhlavo…

 Oto Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs