Staviť na poľnohospodárstvo

12.mar 2014

Staviť na poľnohospodárstvo

11brankodespotJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: BRANKO DESPOTOVIĆ, GENERÁLNY RIADITEĽ ONLY BRANDS TRADING A ČLEN SLOVENSKO-SRBSKEJ OBCHODNEJ KOMORY

– V čom možno hľadať príležitosti, aby sa Raška a jej okolie, skadiaľ ste, rýchlejšie vymanili zo zajatia nevyvinutosti a chudoby?

– Raška kedysi mala vyvinutú priemyslovú výrobu, dnes už nemá. Po zatvorení výrobných prevádzok veľa ľudí zostalo bez roboty, odkázaní na seba, na to, ako sa kto z nich vynájde. Situácia je skutočne ťažká. Kedysi sme mali aj pomerne vyvinuté dobytkárstvo, taký dobytčí fond a mäsopriemysel, ktoré umožňovali pozoruhodný export kvalitných mäsových výrobkov, zvlášť do krajín Blízkeho východu. Dnes východisko z krízy treba opäť hľadať v poľnohospodárstve, zvlášť ovocinárstve a v ovocných druhoch, ako sú maliny, černice, jahody, brusnice… Ich cena je vysoká aj u nás, tiež v zahraničí. Je veľký potenciál na to, lebo sme horskou oblasťou s nadmorskou výškou okolo šesťsto metrov a uvedené druhy ovocia možno pestovať aj na menších parcelách a rozlohách. Úpätia Kopaonika sú tiež vhodné na obnovenie fondu dobytka, predovšetkým pre kvalitný vzduch, vodu, potravu. Všetko to nám načim vedieť využiť tak, aby sme odolali náporu krízy a dosiahli aký-taký rast.

Oto Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs