Pre vojvodinský projekt 6,9 milióna eur

13.mar 2014

Pre vojvodinský projekt 6,9 milióna eur

11rfv„Po 14 rokoch, od začiatku procesu pridruženia Srbska do EÚ, Európska komisia po prvýkrát schválila projekt, ktorý bude mať na starosti jedna inštitúcia a distribuovať ho bude malým a stredným firmám. Ide o projekt Fractals Rozvojového fondu AP Vojvodiny vo výške 6,9 milióna eur, ktorý má za cieľ rozvoj aplikačných softvérov. Tieto softvéry sa budú používať v sektore poľnohospodárstva,“ povedal okrem iného riaditeľ Rozvojového fondu AP Vojvodiny Goran Hodoba. Podľa neho o nenávratné prostriedky sa môžu uchádzať všetky firmy nielen z našej krajiny, ale aj z celej Európy, ale konečnými užívateľmi budú vojvodinskí poľnohospodári, ktorí budú mať možnosť otestovať najnovšie výdobytky IT sektoru. Ako povedal, týmto projektom sa podporia dve najdôležitejšie oblasti pre Vojvodinu: poľnohospodárstvo a IT sektor. Schválený projekt je výsledkom spolupráce Rozvojového fondu AP Vojvodiny, vlády AP VojvodinyUniverzity v Novom Sade.

Podľa predsedu pokrajinskej vlády Bojana Pajtića ide o zatiaľ finančne najväčší projekt, ktorý v našej krajine schválila Európska únia. „Po prvýkrát únia preukázala dôveru jednej inštitúcii, aby distribuovala prostriedky Európskej únie iným firmám. Hodnota projektu je 6,9 milióna eur. Týmto projektom od 50 – 100 vojvodinských firiem bude mať zabezpečené prostriedky na rozvoj softvérov. Tie prostriedky budú vo výške od 50- do 150-tisíc eur,“ povedal predseda pokrajinskej vlády.

Najväčšiu časť prostriedkov bude Rozvojový fond AP Vojvodiny distribuovať cez verejné konkurzy malým a stredným podnikom zameraným na rozvoj inovačných riešení, pokým okolo milión eur bude distribuovaný partnerom z Holandska, Bulharska, Grécka a Turecka a Univerzite v Novom Sade.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs