Pracuje aj ďalej po starom

11.mar 2014

Výborníci z Báčskej Palanky na poslednom zasadnutí obecnej skupštiny rozhodli, aby obchodný podnik „Podunavlje“ zaviedol trochu prajnejší poriadok a solídnejšiu obsluhu v niektorých obchodoch s potravinami a aby tieto obchody pracovali v nedeľu. Tomu by sa potešili všetci zákazníci. Je pravda, že v Báčskej Palanke jeden potravinársky obchod býva otvorený aj v nedeľu, ale to nepostačí. Zamestnaným a rodine, ktorá pracuje celé dni, veľmi by sa hodil čas, t. j. nedeľa, aby sa mohli zásobiť s potravinami a iným tovarom širokej spotreby. Preto výborníci na poslednom zasadnutí obecnej skupštiny odhlasovali rozhodnutie – aby ešte aspoň jeden obchod s potravinami v Báčskej Palanke bol otvorený aj v nedeľu. V celej komúne je až 50 obchodov, čo veľmi postačuje, a preto veľmi prekvapuje rozhodnutie Robotníckej rady obchodného podniku „Podunavlje“, ktorým sa nezhoduje s mienkou obecnej skupštiny, aby otvorili ešte jeden obchod s potravinami v nedeľu. Svoje rozhodnutie dôvodia tým, že zákazníci v nedeľu nestrovia viacej ako 3.000 dinárov a že sa im to potom neoplatí.

Preto sa výborníci Obecnej skupštiny rozhodli znovu prediskutovať skutočný stav v podniku „Podunavlje“ a podľa možnosti nájsť spoločné vyriešenie, lebo podľa výsledkov na trhu a vysokých príjmov obchodného podniku „Podunavlje“ vidno, že vedúcim tohto podniku akoby nezáležalo na tých zákazníkoch, ktorí práve v nedeľu strovia väčšiu sumu a zásobujú sa odrazu. Ba rozhodlo sa, že ak vedúci obchodného podniku „Podunavlje“ nebudú rešpektovať mienku a rozhodnutie obecnej skupštiny, že sa zákazníci môžu zásobovať i z iných prameňov a nie práve v obchodoch „Podunavlje“. Okrem toho vedúci a osobníctvo v obchodnom podniku „Podunavlje“ iste dobre nepoznajú skutočnosť, že im Báčskopalanská obec dáva až 150 miliónov dinárov, čo sú veľmi veľké výlohy a časť viny pre také vysoké výlohy znáša aj obchodný podnik, lebo nedostatočne zásobuje zákazníkov, niektoré články v obchodoch ťažko dostať a niektoré obchody sú veľmi slabo zásobené, porovnávajúc stav v mestách ako je Vukovar, Nový Sad, Ilok a iné mestá v okolí Báčskej Palanky. A o tom by mali zodpovední činitelia v obchodnom podniku „Podunavlje“ iste viacej rozmýšľať a situáciu nejak napraviť, aby lepšie pracovali a zásobovali zákazníkov.

S. S.

(Výber z Hlasu ľudu č. 42,

ktoré vyšlo 17. októbra 1964

v Báčskom Petrovci)

vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs