Večierok s prezentáciou knihy

6.mar 2014

Večierok s prezentáciou knihy

Príležitostné poeticko-hudobné pásmo pripravili členky hostiteľského MOMS Katarína Rybárová (sprava) a Vierka Paculová

Príležitostné poeticko-hudobné pásmo pripravili členky hostiteľského MOMS Katarína Rybárová (sprava) a Vierka Paculová

V organizácii Miestneho odboru Matice slovenskej v Sriemskej Mitrovici v stredu 26. februára v miestnostiach Mestskej knižnice Gligorija Vozarevića bola prezentácia knihy Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorú vydal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Program sa začal  príhovormi Michaela Rybára, predsedu MOMS v Sriemskej Mitrovici, a Živky Matićovej, riaditeľky knižnice. Potom hostitelia – predstavitelia miestneho matičného odboru Katarína Rybárová a Vierka Paculová a ich hostia zo Starej Pazovy, s ktorými majú úspešnú spoluprácu, predviedli vydarený kultúrno-umelecký program. V mene Staropazovčanov poeticko-hudobné pásmo predviedli žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka a na dobrú náladu so slovenskými ľudovými piesňami sa početnému obecenstvu predstavili aj členky speváckej skupiny Združenia pazovských žien pôsobiaceho pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka.

 

V druhej časti programu o činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a najmä o druhom doplnenom vydaní publikácie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, kde je spracované aj mesto Sriemska Mitrovica, hovorili Milina Sklabinská, riaditeľka ústavu, a Đula Šanta, dizajnér publikácie. Toto kapitálne dielo v Sriemskej Mitrovici predstavili aj dokumentárnou nahrávkou, ktorá obsahuje texty a zábery z prostredí, v ktorých Slováci v Srbsku žijú, pracujú a majú svoje organizované formy kultúrneho života.

Príhovory na večierku: Ján Majorský a Milina Sklabinská

Príhovory na večierku: Ján Majorský a Milina Sklabinská

Riaditeľka Milina Sklabinská pri tejto príležitosti odovzdala výtlačky tejto hodnotnej knihy predstaviteľom kultúrnych inštitúcií a ustanovizní tak zo Sriemskej Mitrovice, ako aj zo Starej Pazovy. V záverečnej časti programu v mene NRSNM Ján Majorský, podpredseda pre Sriem, odovzdal knižnici a tým aj Slovákom v Sriemskej Mitrovici 120 titulov slovenských kníh.

V meste Sriemska Mitrovica žije viac ako 180 Slovákov a svoju identitu si zachovávajú a kultúrnu tradíciu pestujú v tamojšom evanjelickom cirkevnom zbore a v MOMS, ktorý založili v roku 2011.

Obecenstvo v mestskej knižnici

Obecenstvo v mestskej knižnici

Anna Lešťanová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs