Reagovanie

5.mar 2014

Reagovanie

S cieľom „sťažnosti a nápravy článku“ Juraja Bartoša pod názvom Radi by do volieb, lenže tie podpisy… (Hlas ľudu č. 7, zo dňa 15. 2. 2014), uverejňujeme v úplnosti toto reagovanie, aj to v doručenom stave a bez žiadnych zásahov z našej strany. Uverejňujeme aj dôkazy, ktoré sa nachádzali v prílohe tohto reagovania (dve riešenia).

Redakcia

sas1a  sas2 sas2asas3

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs