BÁČSKY PETROVEC

18.mar 2014

BÁČSKY PETROVEC

V Báčskopetrovskej obci na voľby vyšlo čosi pod 43 % voličov

V Báčskopetrovskej obci na voľby vyšlo čosi pod 43 % voličov

V nedeľu 16. marca aj v Obci Báčsky Petrovec prebiehali predčasné parlamentné voľby. Zorganizovali ich v rámci 11 voličských miest. V Petrovci sa volilo na 5 volebných miestach, kým v Kulpíne, Hložanoch a v Maglići ich bolo po 2. Voľby prebiehali v pokoji, bez nedopatrení a zaujímavosťou je, že v Kulpíne pobudli aj pozorovatelia CESID. Od Duška Govorčina, vedúceho pracovného telesa, ktoré koordinovalo medzi Republikovou volebnou komisiou a jednotlivými volebnými výbormi, sme sa dozvedeli, že z celkového počtu voličov v tejto obci – 12 382, na voľby vyšlo 5 303, čiže 42,83 %. V najväčšom počte volili Maglićania – 52,01 % (1 178 voličov), potom Kulpínčania – 46,44 % (1 143), Hložančania 45,70 % (817) a naposledy aj Petrovčania 36,90 % (2 165).

Podľa prvých neúradných výsledkov volieb vidno, že v tejto obci všetkých 19 volebných listín pre voľbu národných poslancov do Národného zhromaždenia Republiky Srbsko získalo aspoň 1 hlas. Hoci voliči v tejto obci neraz boli opozične naladení, v týchto voľbách napodiv hlasovali tak, ako aj v celom Srbsku. Najviac podpory voličov získala koalícia okolo pokrokárov – 1 822 hlasov (34,35 %), potom socialisti – 994 hlasov (18,74 %), noví demokrati – 914 (17,23 %), kým vládnuci v obci – demokrati – iba 483 hlasov (9,10 %). Pomerne málo hlasov získali aj liberáli – 273 (5,14 %), ako aj regionalisti 151 (2,84 %). Nad 100 hlasov dostala ešte Radulovićova strana a ostatné listiny oslovili nepatrný počet voličov. Z volebnej matematiky ešte uvedieme, že bolo aj 226 neplatných lístkov, čiže 8,52 %.

Keď ide o jednotlivé osady, v Petrovci zvíťazili pokrokári (572), potom nasledovali noví demokrati (529) a tretí boli socialisti (312). V Kulpíne poradie bolo takéto: socialisti (408), pokrokári (344) a noví demokrati (171). V Maglići výrazne veľa hlasov získali pokrokári (675), potom socialisti (217) a noví demokrati len (43). V Hložanoch tiež volili pokrokárov (231), a potom nasledujú demokrati (181) a noví demokrati (171).

J. Č-p

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs