OBEC STARÁ PAZOVA

17.mar 2014

Na základe predbežných výsledkov nedeľňajších mimoriadnych parlamentných volieb na území Staropazovskej obce sa zúčastnilo okolo 39,50 percenta voličov, z úhrnne zapísaných 55 687 plnoletých osôb.

Občania obce s voličským právom hlasovali na 48 volebných miestach a podľa predbežných výsledkov presvedčivo zvíťazila Srbská pokroková strana (SNS) so získanými 16 193 hlasmi alebo 59,89 percenta. Koalícia zoskupená okolo Socialistickej strany Srbska (SPS – PUPS – JS) získala 2 736 hlasov alebo 10,12 percenta. Na treťom mieste podľa počtu hlasov je Nová demokratická strana, za ktorú hlasovalo 1 967 občanov obce alebo 7,27 percenta. Z ponúknutých 19 kandidačných listín politických strán, koalícií a občianskych skupín, z čoho je až sedem menšinových, na území Staropazovskej obce menej než 5 percent hlasov voličov získala napr. Demokratická strana (1 201 – 4,44), Dveri (1 137 – 4,23), Demokratická strana Srbska (1 027 – 3,84) a Srbská radikálna strana (931 – 3,44).

Počas nedeľňajších mimoriadnych parlamentných volieb v Staropazovskej obci pobudli aj zahraniční pozorovatelia, ktorí vykonali obchôdzku niekoľkých volebných miest a zaujímali sa o priebeh a regulárnosť volieb.

A. L.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs