Téma je prínosná

18.mar 2014

Téma je prínosná

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: JAKUB LIŠKA, ŠTUDENT ŽURNALISTIKY, FILOZOFICKÁ FAKULTA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY, RUŽOMBEROK

– Čo vás podnietilo zvoliť si za tému diplomovej práce pôsobenie slovenských médií vo Vojvodine počas NATO bombardovania roku 1999?

– K tejto téme ma jednak podnietil prístup môjho školiteľa Pavla Holeštiaka, a jednak je to mojou povahou, že sa rád púšťam do vecí, ktoré sú v podstate ťažko zdolateľné. Viem, že táto téma nebola dosiaľ spracovaná. Na Slovensku je o fungovaní slovenských médií vo Vojvodine vo všeobecnosti pomerne málo materiálov a ich skutočné pochopenie je pre nás teda často komplikované. A o období bombardovania prakticky neexistuje takmer nič. Preto som sa o vtedajšom pôsobení slovenských novín vo Vojvodine, kde mi je známe, že žije slovenská menšina, podujal viac toho zistiť. A keď sa ja s tým vytrápim, potom aj druhému tie informácie pomôžu do budúcna. Vedel som, že táto téma bude prínosom, nebude len cestou za titulom. Práve preto, že je prínosná, som sa do nej vlastne aj pustil.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs