Rozhlas konečne bez dočasných vedúcich

21.mar 2014

Rozhlas konečne bez dočasných vedúcich

Už sa presne ani nepamätáme, koľko rokov vedúcich v Informačnom stredisku Báčsky Petrovec – Rádiu Petrovec ako na páse vymenúvali na polročnú dobu ako úradujúcich zo strany ich zakladateľa – Obce Báčsky Petrovec. Naposledy profesor slovenského jazyka a literatúry Ján Černák v tejto role bol dvakrát a jeho predchodkyňa Katarína Melegová-Melichová tiež viackrát. Na poslednom zasadnutí petrovský parlament po dlhšom čase konečne vymenoval riaditeľa obecného rozhlasu. Stal sa ním doterajší úradujúci Ján Černák. Navštívili sme rozhlasových kolegov a zastavili sa na kus reči so (staro)novým riaditeľom. Zaujímali nás súčasné podmienky práce v rozhlase a aké sú možnosti pôsobenia do budúcna.

– V tejto otázke je háčik ten, že v rádiu je dohromady zamestnaných 5 osôb, z čoho jeden je technik, jedna je účtovníčka, iba s čiastočným pracovným úväzkom práce v rozhlase, dvaja novinári a riaditeľ a zároveň i šéfredaktor, ktorý tiež novinárči. Je to celok, na ktorý reálne môžeme počítať. Kolegom v iných rozhlasoch je azda aj smiešne, keď povieme, že s dvoma novinármi ako-tak robíme seriózny rozhlasový program. Kolektív je príliš malý, aby sme program rádia rozšírili tak, ako by som si to prial. Je škoda, že naše rádio nemá tematické relácie, ale novinári sa zamestnávajú aj denným, aj týždenným programom. Kým je jeden novinár v štúdiu, druhý je v teréne, a tak sa to točí. Poslucháči posúdia, či sa nám darí a ako realizovať denné relácie, priamy program, voľbu hitu dňa a spravodajstvo. Vízia je predsa jedno a drsná realita niečo celkom iné.

Novinársky a technický mančaft Petrovského rozhlasu dnes; Ján Černák stojí prvý sprava

Novinársky a technický mančaft Petrovského rozhlasu dnes; Ján Černák stojí prvý sprava

                                                                                                                                                                             

Sú vôbec nejaké podmienky na skvalitnenie vášho programu?

– Na skvalitnenie nemáme žiadne podmienky, ani finančné prostriedky, ani ľudské zdroje. Proste ani program nemožno rozšíriť. Jedine existujúci program môžeme skvalitniť, pridať niektoré menšie relácie, ktoré by boli hlavne v nedeľu. Pokúšame sa obsah programu trošku aj technicky skvalitniť a transformovať sa, nakoľko je to možné, na modernejšie rádio v lokálnom prostredí. Na to, aby sme chystali serióznejšie veci, akým by bol novinársky celodenný program, teda nie hudobný, aký beží teraz, nemáme ľudský potenciál.

Rozhlas 8. marca oslávil 47. narodeniny. Ako ste po toľkom čase v technickej vybavenosti, ako vysielate program a ako vnímate problém s už dlho chystanou privatizáciou médií?

– Rádio Petrovec je technicky dobre vybavené, všetko pripravujeme na počítačoch, štúdio a technika sú tiež dobre zásobené. Vysielač je síce tridsaťročný, ale vlani bol generálne opravovaný a technici nám sľubujú, že aj naďalej bude dobre slúžiť. Počítačová technika rýchlo zostarieva a plánujeme ju obnovovať aj naďalej, lebo potrebujeme čoraz viac skladovacieho priestoru, ale aj technicky sa zdokonaľovať. Svoj program vysielame na stredných vlnách na frekvencii 91,4 MHz a najnovšie aj prostredníctvom obecného televízneho info kanála v káblovej sieti. Inak pre vysielanie rozhlasového programu spĺňame všetky zákonné predpisy a máme na to potrebné povolenia. Dosah signálu je v obecných rámcoch a pri dobrom počasí aj čosi širšie. Technicky by sme mohli vysielať aj regionálne, ale na to nemáme povolenie. Neprajná novinka pre náš rozhlas je, že obec viac nebude môcť byť zakladateľom a Ústavný súd zavrhol národnostným radám byť spoluzakladateľom menšinových médií, akým je aj naše rádio, ktoré 24 hodín denne svoj program vysiela po slovensky.

                                                                                                                 Jaroslav Čiep

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs