Kľukatou cestou k čitateľom

21.mar 2014

Kľukatou cestou k čitateľom

V Slovenskom národnom dome v Kysáči v piatok 14. marca za prítomnosti početných záujemcov a hostí predstavili zborník prác Kysáč 1773 – 2013 zostavovateľa Vladimíra Valentíka. Najprv sa všetkým prihovorili predseda Rady MS Kysáč Ján Slávik a predseda MOMS Kysáč Rastislav Surový.

Ľudmila Berediová-Stupavská do zborníka napísala najviac textov, takmer celú kapitolu Národopis, ale i z dejín školstva a Spolku kysáčskych žien a zaujímavosťami prispela aj do kapitoly Kysáčske perličky. Na prezentácii zborníka prečítala úryvky zo svojich textov a zaspievala uspávanku, ktorej notový zápis je tiež v knihe.

Spomeňme, že sú príspevky v knihe zoradené do kapitol: Zemepisné charakteristiky; Z dejín Kysáča; Národopis; Duchovný život, školstvo a kultúra; Materiálna kultúra a hospodárstvo; Telovýchova a šport a Kysáčske perličky. Z tej poslednej kapitoly ukážky prečítali Anna Legíňová a Michal Francisty.

Pavel Pálik prečítal zaujímavé príbehy z roku 1999

Pavel Pálik prečítal zaujímavé príbehy z roku 1999

Pavel Pálik v knihe spracoval kompletnú kapitolu Telovýchova a šport, tiež príspevok s vojnovou tematikou a prispel textami i do Kysáčskych perličiek. Na premiére v SND zo zborníka prečítal zaujímavosti z marca roku 1999, čiže z čias bombardovania Spolkovej republiky Juhoslávie.

Zborník prác Kysáč 1773 – 2013 má 872 strán a prispelo do neho 52 autorov. Predstavil ho Vladimír Valentík, zostavovateľ a riaditeľ Slovenského vydavateľského centra. Spomenul, že táto kniha nemala obvyklú, ale veľmi kľukatú cestu a patrí medzi knihy, ktoré hádam najdlhšie vznikali. Medziiným spomenul, že kniha nie je taká, ako si pôvodne prial, ale nie je o nič horšia ako väčšina kníh o našich osadách, ktoré doteraz vznikli. Kysáč sa touto knihou zaradil medzi osady, ktoré majú najrozsiahlejšie knihy o sebe, no aj napriek tomu, že má takmer 900 strán, mnohé informácie, ktoré by si zaslúžili byť zapísané, v nej nie sú.

V primeranom programe vystúpili ženská a mužská spevácka skupina KIS Kysáč, fujarista Ivan Slávik a umeleckým prednesom sestry Andrea a Aneta Lomenové. Rečníkov a jednotlivé body uvádzal Michal Ďurovka.

Výtlačok pre základnú školu a Annu Gašparovićovú, riaditeľku školy a jednu z autoriek v zborníku

Výtlačok pre základnú školu a Annu Gašparovićovú, riaditeľku školy a jednu z autoriek v zborníku

Na záver premiéry nasledovalo udelenie knihy autorom príspevkov, inštitúciám, združeniam občanov a spolkom. Prihovorili sa aj viacerí prítomní, po čom nasledovalo občerstvenie a beseda o zborníku, ale aj ďalších témach.

                                                                                                                                                                                                                            Elena Šranková

 

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs