Budeme znovu medzi najlepšími

21.mar 2014

Prví kovačickí zalesňovatelia sa dobre pamätajú na rok 1960. Bol to rok úplnej afirmácie zalesňovateľov a všetkých tých, čo si obľúbili kvety, zelené plochy a lesíky. Spomenutého roku pri vtedajšej bytovej spoločnosti formovali skupinu, ktorá mala za úlohu zmeniť výzor kovačických ulíc. Skúsenosti v tom ešte nemali. Vtedy vysadili iba 26 ha mladými stromkami.

V porovnaní s neskoršími ročnými výsledkami bola to iba nepatrná akcia, ale boli to prvé úspechy zalesňovateľov počiatočníkov a aj prvé skúsenosti.

V roku 1961 záujem o takúto činnosť stúpol a to už i preto, že v tom roku bol utvorený i republikový Výbor mladých zalesňovateľov Srbska. Vtedy i v Kovačickej obci formovali obecný výbor a v samotnej Kovačici MV a brigády mladých zalesňovateľov. Potom už akcie boli organizovanejšie a zjavili sa aj prvé väčšie úspechy.

Zalesňovatelia Kovačickej obce v ročníku 1962/63 obsadili na základe svojich výsledkov druhé miesto v Srbsku. Vtedy a v nasledujúcom roku do rúk kovačických zalesňovateľov sa dostali i prvé odmeny okresného, pokrajinského a republikového výboru zalesňovateľov. V ročníku 1963/64 sa po tretíkrát stávajú najlepšími v okrese, a tak veľká putovná vlajka zostáva natrvalo v Kovačici.

Boli to uznania 49 brigádam zalesňovateľov, ktoré majú až 4.500 členov. Dostalo sa im aj uznania od všetkých tých, ktorí mali a majú príležitosť osviežiť sa v ich parkoch, prejsť sa ulicami vysadenými stromoradím a rozpamätať sa na to, ako to vypadalo niekedy.

Aj tohto roku sa kovačickí zalesňovatelia znovu nachádzajú medzi najlepšími v Srbsku. Podľa zpráv z Pokrajinského výboru zelesňovateľov, kovačickí zalesňovatelia sa na základe výsledkov v prvej polovici roku nachádzajú na druhom mieste vo Vojvodine, hneď za zrenjaninskými zalesňovateľmi. Oni v prvej polovici roku založili nových 90 ha zelených plôch. I v tohtoročných akciách najkrajšie výsledky v obci dosiahli zalesňovatelia z Kovačice, ktorí na 27 hektároch vysadili mladé stromky, ďalej vysadili 15 a pol kilometra stromoradia, 19 kilometrov palesákov a založili vyše 100.000 štvorcových metrov trávnikov. Na základe takejto aktivity zalesňovateľov Kovačica bola i tohto roku vyhlásená za najzriadenejšiu osadu.

Teraz v jesenných akciách plánujú vysadiť ďalších 30 ha mladými stromkami a niekoľko desiatok hektárov trávnikov. Majú trochu ťažkosti s nedostatkom sadenia mladých stromkov, ale i napriek tomu možno smele povedať, že zalesňovatelia Kovačickej obce splnili záväzok z II. republikovej konferencie zalesňovateľov Srbska – vysadiť každý rok 100 hektárov. Okrem toho, že si záväzok splnili, ešte tejto jesene vykopú 4-5.000 jamôk pre mladé stromky, ako prípravné práce pre jarné akcie.

J. Š.

(Výber z Hlasu ľudu č. 43,

ktoré vyšlo 22. októbra 1966

v Báčskom Petrovci)

vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs