Cez mobilitu k vlastnému podnikaniu

21.mar 2014

Cez mobilitu k vlastnému podnikaniu

12erasmus-veskovicEURÓPSKY PROGRAM PRE MLADÝCH

Program Erasmus pre mladých podnikateľov v Európe jestvuje od roku 2009. Ide o výmenný program Európskej únie, ktorý umožňuje začínajúcim a budúcim podnikateľom získať skúsenosti od iných podnikateľov zo zúčastnených krajín, ktorí prevádzkujú malé podniky. V tomto roku sa do projektu zapojila aj naša krajina. Prostredníctvom Univerzity v Novom Sade, presnejšie UNESCO katedry podnikateľstvaEurópskej podnikateľskej siete, mladí vo veku od 25 do 35 rokov budú mať možnosť prezentovať svoje podnikateľské idey z oblasti IT sektoru, poľnohospodárstvaturizmu. Pobyt v zahraničí, ktorý trvá do šesť mesiacov, financuje Európska komisia.

„Cieľom tohto projektu je mobilita mladých ľudí, ktorí by navštívili skúsenejších kolegov v početných krajinách, ktoré sú zapojené do tohto projektu,“ povedal doc. Dr. Mladen Radišić na prezentácii programu Erasmus pre mladých podnikateľov, ktorá prebiehala v piatok 14. marca v amfiteátri rektorátu Novosadskej univerzity. „Je to šanca pre všetkých súčasných a budúcich podnikateľov, aby z jednej strany zveľadili svoje podnikateľské zručnosti a posilnili svoj biznis, a z druhej strany týmto spôsobom môžu získať partnerov za hranicami,“ poznamenal.

12erasmus-studRektor Novosadskej univerzity prof. Dr. Miroslav Vesković poznamenal, že idea o rozvoji podnikateľstva na Novosadskej univerzite nie je novinkou, ale takýmto spôsobom mobility chcú podporiť jednu dôležitú spoločenskú otázku. Ako povedal, tento projekt nie je zameraný iba na študentov, ale na všetkých mladých ľudí, ktorí chcú svoje ciele dosiahnuť vo vlastnom podnikaní. „Snažíme sa o. i. zmeniť aj logiku mladých ľudí. Všetci si musia uvedomiť, a to nielen mladí ľudia, že sa nemôžu spoľahnúť na to, že ich niekto zamestná a že si svoje pracovné miesto nájdu v štátnych firmách a verejných sektoroch. Mali by sa pokúsiť sami vytvoriť určitý produkt, materiálny alebo nemateriálny, ideu, ktorú môžu predať v našej krajine alebo v zahraničí,“ povedal M. Vesković.

Program podporil aj Vojvodinský kovový klaster, ktorého členské firmy sú zainteresované o to, aby boli hostiteľmi mladým podnikateľom z Európy.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs