Večierky v pôstnom období

26.mar 2014

Večierky v pôstnom období

Mládežníčky z Petrovca a Pazovy na spoločnom posedení

Mládežníčky z Petrovca a Pazovy na spoločnom posedení

CIRKEVNÉ STRETNUTIA V SRIEME

Dva sobotné večierky zborov SEAVC sa v marci uskutočnili v Boľovciach a Starej Pazove.

V rámci sobotných večerných bohoslužieb 15. marca Oltárny krúžok žien z Boľoviec spolu so svojím farárom a seniorom sriemskym Mgr. Jánom Vinkovičom usporiadal príležitostný pôstny večierok venovaný dňu oltárneho krúžku a Dňu žien. V príjemnom ovzduší Mgr. Svetlana Vojnićová Feldyová, farárka zo Solian vo svojej kázni ozrejmila význam pôstu v luteránskej cirkvi a v pokračovaní hovorila o živote v Soľanoch, kde v súčasnosti pôsobí.

Viera Kallionieniová, evanjelická pracovníčka s deťmi a staršími ľuďmi v Haparande (Švédsko), sa zmienila o svojej práci. Katarína Verešová celocirkevná archivárka SEAVC na tomto stretnutí hovorila o význame zoskupovania a systematizovania archívneho materiálu cirkevných zborov. Na tomto pôstnom večierku v Boľovciach sa zúčastnili aj predstavitelia filiálneho zboru z Dobanoviec.

Viera Kallenionieni z Haparandy so seniorom sriemskym a farárkou solianskou v Boľovciach

Viera Kallenionieni z Haparandy so seniorom sriemskym a farárkou solianskou v Boľovciach

O týždeň neskôr 22. marca na počesť hostí z Báčskeho Petrovca Staropazovačania usporiadali koncert duchovnej hudby. Skladby J. S. Bacha, B. Dietericha, J. Brahmsa a G. Böhma na pazovských organoch hral Bc. Vladimír Kopačík, študent hudobného umenia v Bratislave. Chór Tília pod vedením kantorky prof. Anny Đurđevićovej a spevácka skupina Primavera pod vedením kantora Pavla Kadlečíka pre tento koncert pripravili duchovné piesne ladené k pôstnej dobe. Celý program s príležitostnými veršami, úvahami a modlitbami viedol Mgr. Vladislav Ivičiak, farár petrovský.

Stretnutie bolo o to veľkolepejšie, že v takmer plnom kostole koncert sledovali a neskôr na pazovskej fare sa kamarátili cirkevníci z Petrovca a Starej Pazovy. Osobitný pôžitok z toho mali zvlášť pokonfirmandi a cirkevná mládež, ktorá si vymenila skúsenosti z táborov a mládežníckych besiedok.

Katarína Verešová

 

 

 

 

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs