KOVAČICKÁ OBEC

21.mar 2014

V nedeľu 16. marca na mimoriadnych parlamentných voľbách na území Kovačickej obce sa zúčastnilo 10 461 alebo 46,74 percenta voličov, z úhrnne zapísaných 22 381 plnoletých osôb.

Občania Kovačickej obce s volebným právom hlasovali na 21 volebných miestach a podľa predbežných výsledkov presvedčivo zvíťazila Srbská pokroková strana (SNS) so získanými 5 017 hlasmi alebo 47,96 percenta. Za Novú demokratickú stranu hlasovalo 1 439 občanov alebo 13,76 percenta. Na treťom mieste podľa počtu hlasov je Demokratická strana s 1 305 hlasov, totiž 12,47 percenta voličov hlasovalo za túto stranu. Na štvrtom mieste je umiestnená volebná listina v čele s Ivicom Dačićom, ktorá dostala 636 – 6,08 percenta hlasov. Nasleduje Zväz vojvodinských Maďarov so 611 – 5,84 percenta hlasov, Čedomir Jovanović získal 381 alebo 3,69 percenta hlasov, pokým trošku viac ako sto hlasov získali tieto kandidačné listiny: Dveri (180 – 1,72 percenta), Demokratická strana Srbska (111 – 1,06 percenta) a Už bolo dosť (108 – 1 03 percenta). Ostatné kandidačné listiny politických strán, koalícií a skupín občanov na území Kovačickej obce získali menej hlasov.

Počas parlamentných volieb v Kovačickej obci na volebných miestach nebolo zaznamenané žiadne nedopatrenie.

                                                                                              A. Ch.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs