Na dostavbu amfiteátra pol druha milióna

21.mar 2014

Na dostavbu amfiteátra pol druha milióna

Veru potrvalo, kým Darina Kráľová vyrátala všetky podujatia, ktoré usporiadal alebo sa na nich zúčastnil Kultúrno-osvetový spolok Jednota Hložany, podávajúc správu o jeho vlaňajšej činnosti. Finančnú správu podal účtovník Juraj Takáč, o stave v pokladnici informoval Ján Mravík; predseda Dozornej rady Vladimír Bažaľa skonštatoval, že obe správy sú v poriadku. Plán práce na rok 2014 predostrela Katarína Dobríková a finančný plán prečítal Vladimír Tkáč. Obidvaja o. i. spomenuli dostavbu amfiteátra, na ktorú treba zabezpečiť 1 540 000 dinárov. Nikoho ani pod bodom rôzne nezaujímalo, bez ohľadu na to, že v plánoch nebolo objasnené, čo sa vlastne v areáli amfiteátra bude stavať.

Vlani, rovnako ako roky predtým, hložiansky spolok absolvoval celý rad podujatí. Najdynamickejšia činnosť opäť krášlila tanečné skupiny, ktoré zároveň boli aj najúspešnejšie. Najmladší tanečníci sa stali víťazmi vlaňajšieho ročníka Detského folklórneho festivalu Zlatá brána v Kysáči a mladšia tanečná skupina na 43. Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… (ktorý úspešne zorganizoval práve KOS Jednota) získala striebornú plaketu. Je síce pravda, že sa hložiansky spolok ani pri vlaňajšej šesťdesiatročnici založenia nedožil primeranej publikácie, ktorú si dávno zaslúžil, zato ale 30. júna 2013 v amfiteátri usporiadal páčivý galakoncert a ďalší pridal 22. novembra v Dome kultúry. Správa zahrnula i hosťovanie kvalitného slovenského Folklórneho súboru Očovan z Očovej, tiež činnosť a spoločnú výstavu Hložianska paleta výtvarníckej skupiny; konečne, nechýbala ani konštatácia, že jedinú pripomienku možno adresovať na konto divadelnej skupiny, ktorá ani vlani nerozprúdila dávno sľubovanú činnosť.

Tance sú vizitkou hložianskeho KOS Jednota (Foto: z archívu autora)

Tance sú vizitkou hložianskeho KOS Jednota (Foto: z archívu autora)

Nacvičenie detskej divadelnej hry vedenie KOS Jednota znovu a zase zabudovalo do plánu činnosti na bežný rok, rovnako ako ostatné zachodené aktivity, z ktorých je najnáročnejšia organizácia 44. ročníka Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Na vlaňajšiu činnosť hložiansky spolok minul temer 2,5 milióna dinárov. Finančný plán na rok 2014 ráta s prílevom 4 280 000 din., z čoho by sa 3 470 000 din. malo usmerniť na organizáciu 44. FFTT a z tej sumy pol druha milióna na dostavbu jeho dejiska. Keďže sa diskusné príspevky nekonali a príležitostné príhovory hostí boli krátke, výročná schôdza trvala približne toľko, koľko riadna školská hodina.

                                                               Juraj Bartoš

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs