Kuť železo za horúca…

5.dec 2015

Kuť železo za horúca…

Včera večer v tzv. filmovej sieni ZŠ maršala Tita v Padine sa usporiadala divadelná dielňa, ktorú spoločne realizujú žiaci ôsmeho ročníka a padinský režisér Fedor Popov.

Z iniciatívy Združenia KOMÁR v Kovačici, ktoré už vyše 11 rokov pôsobí v oblasti alternatívneho umenia, a v spolupráci s Fedorom Popovým, dlhoročným skúseným hercom, scénografom, prekladateľom a režisérom, začiatkom novembra sa začal projekt, ktorý má za úlohu vyhľadať, divadlom zaštepiť a zapojiť nové mladé sily do tohto umenia. Už začiatkom novembra, na odporučenie učiteľky Milky Petrovičovej, Popov si utvoril skupinku mladučkých divadelných zanietencov, s ktorými v rámci dielní začal nacvičovať divadelnú hru Karolínine Vianoce, autora kanadského spisovateľa Stephena Leacocka. Divadelníkov sme zastihli na skúške a režisér nám o projekte povedal:

Každý deň, od rána do večera je zámočník, stolár  a krajčír. Večer sa zmení na režiséra. (na snímke: Fedor Popov divadelný režisér a autor projektu)

Každý deň, od rána do večera je zámočník, stolár  a krajčír. Večer sa zmení na režiséra. (Na snímke: Fedor Popov divadelný režisér a autor projektu)

– Istotne ani jeden člen skupiny nie je tu náhodov – všetci do jedného vlastnia veľký herecký potenciál a ja som tu na to, aby som im pomohol, aby boli toho vedomí. Cvičenia v tejto fáze majú za cieľ vyvolať spontánosť, oslobodiť energiu, upevniť sebaistotu a vyprovokovať hereckú obrazotvornosť. Teraz je na rade sérioznejší zákrok, práca na divadelnej hre. To pre účastníkov znamená prechod na ťažšiu a delikátnejšiu prácu, náhly skok zo základnej na výšiu úroveň spolupráce, so skupinových na individuálne kreácie. Mojou úlohou je, aby tento prechod bol zdolaný bez otrasu. Konkrétne, začali sme nacvičovať hru Karolínine vianoce, satyrický fejtón autora Stephena Leacocka, ktorý som v uplynulých rokoch adaptoval pre scénu. Je to šikovná hra na tento účel. To, čo narátor uvádza do deja, sleduje a komentuje, herci to ilustrujú na scéne – vysvetlil Popov a okrem iného dodal, že v týchto talentovaných deťoch vidí zárodok budúcého moderného mládežníckého divadla. „Mal by som predlžiť s ními prácu až po dosiahnutie cieľa – kuť železo za horúca,“ povedal Popov.

Mladí talentovaní padinskí žiaci majú ohrománsku chuť a vôľu do divadelného umenia

Mladí talentovaní padinskí žiaci majú ohrománsku chuť a vôľu do divadelného umenia

Divadelné predstavenie Karolínine Vianoce, v ktorom roly stvárňujú mladí herci Anastázia Ondríková, Tína Hlavatá, Emilia Kôčiková, Srna Grnčová, Ksénia Valentová, Saňa Petrašová, Tiana Nemogová, Jana Petrášová, Anastázia Chrťanová, Nina Garafiátová, Aneta Srdanová, Kristína Bešková, Taňa Strehovská, Stefan Cicka a Daniel Ďuriš, bude pred domácim obecenstvom premiérne predvedené tesne pred vianočnými sviatkami 23. decembra.

 Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs