KYSÁČ: Dedina v bezpečí, pomoc pre ohrozených

18.máj 2014

KYSÁČ: Dedina v bezpečí, pomoc pre ohrozených

Odkedy trvá mimoriadny stav v našom štáte v Kysáči denne zasadá krízový štáb, ktorí činia členovia Rady Miestneho spoločenstva Kysáč.

Sestry Ďoťošové do ČK priniesli odev a obuv  (foto: E. Šranková)

Sestry Ďoťošové do ČK priniesli odev a obuv (foto: E. Šranková)

Ako informuje predseda tohto telesa Ján Slávik, komisia obišla celú dedinu a konštatovala, že mnohým občanom nečas polámal stromy. Väčších problémov so záplavami nebolo.

Predseda Komisie pre poľnohospodárstvo Janko Pavlov hovorí, že obišli aj polia v kysáčskom chotári, ale záplavy nie sú, lebo zem stačila absorbovať spŕšky.

Podpredseda RMS Branko Predojević informuje, že sú denne v kontakte s krízovým štábom v Novom Sade. V prípade, že bude potreba za ďalšími dobrovoľníkmi, tak ich budú evidovať v Miestnom spoločenstve.

Aktivisti Červeného kríža v Kysáči  (foto: E. Šranková)

Aktivisti Červeného kríža v Kysáči (foto: E. Šranková)

Tajomníčka Miestnej organizácie Červeného kríža Elena Fulmeková hovorí, že je odozva Kysáčanov v akcii zbierania pomoci veľmi dobrá.

Požiarnici okrem dežúrstiev išli aj do terénu.

Novo vzniknutej situácii sa prispôsobili všetky kysáčske inštitúcie, ustanovizne, organizácie, spolky a združenia.

 

Časť zozbieranej pomoci (foto: E. Šranková)

Časť zozbieranej pomoci (foto: E. Šranková)

 

Kysáčania v súlade s možnosťami pomáhajú a spolucítia s postyhnutými v katastrofe, ktorá zasiahla Srbsko.

Prostredníctvom TV, rádia a tlače sledujú situáciu a v súlade s ňou sa správajú.

Elena Šranková

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs