ZÁPLAVY V SRBSKU: Humanita sa osvedčila aj v Kulpíne

18.máj 2014

ZÁPLAVY V SRBSKU: Humanita sa osvedčila aj v Kulpíne

Aktivistky humanitárnej zbierky v Kulpíne (FOTO: K. Gažová)

Aktivistky humanitárnej zbierky v Kulpíne (FOTO: K. Gažová)

Akciu zbierania humanitárnej pomoci pre občanov postihnutých povodňami usporiadali v dňoch 17. a 18. mája aj na území Miestneho spoločenstva Kulpín.

Z akcie zbierania humanitárnej pomoci v miestnostiach kulpínskej Terry (foto: K. Gažová)

Z akcie zbierania humanitárnej pomoci v miestnostiach kulpínskej Terry (foto: K. Gažová)

V Dome kultúry v tejto osade, v tamojších miestnostiach mládežníckeho združenia Terra akciu zbierky odevu, obuvy, hygienických potrieb, potravín mali na starosti aktivisti Rady Miestneho spoločenstva Kulpín, Miestnej kancelárie Kulpín, Červeného kríža, mládežníckeho združenia, Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne a združenia žien.

Občania Kulpína sa ochotne zapojili do akcie... (foto: K. Gažová)

Občania Kulpína sa ochotne zapojili do akcie… (foto: K. Gažová)

Odozva občanov Kulpína bola veľká. Humanitárna zbierka z Kulpína v pondelok 19. mája bola organizovanou prepravou odoslaná do Krupnju.

Katarína Gažová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs