ZÁPLAVY V SRBSKU: Humanita Padinčanov a Kovačičanov

19.máj 2014

ZÁPLAVY V SRBSKU: Humanita Padinčanov a Kovačičanov

Väčších problémov so záplavami na území Kovačickej obce nebolo.

 

???????????????????????????????Ing. Ivan Babka, člen obecného Štábu  pre mimoriadne situácie konštatoval, že obec zažívala v predchádzajúcich dňoch podobnú situáciu, ako v roku 1999, ale s menším množstvom vody.

Aj keď od vtedy Miestne spoločenstvo Kovačica dosť konalo na protipovodňových opatreniach, výdatné spŕšky spôsobili záplavy niektorých nižších častí osady a od silného vetra popadalo i niekoľko stromov.

Zozbierané potraviny a šatstvo v miestnostiach KŠMK v Kovačici boli distribuované do hale Pionir v Belehrade (foto: A. Chalupová)

Zozbierané potraviny a šatstvo v miestnostiach KŠMK v Kovačici boli distribuované do hale Pionir v Belehrade (foto: A. Chalupová)

V dňoch 17. a 18. mája v Kovačici a v Padine prebiehali akcie zbierania humanitárnej pomoci pre občanov postihnutých povodňami.

Akcie sa usporiadali v Miestnom spoločenstve Padina, v Obecnej organizácii Červeného kríža a v Klube študujúcej mládeže v Kovačici.

Okrem teplého odevu, občania nie len týchto dvoch slovenských osád, ale aj z okolitých dedín, prinášali deky, konzervované potraviny a prostriedky pre osobnú hygienu.

Počas dní víkendu z Kovačickej obce do záplavami ohrozených miest odcestovalo ponad stovku dobrovoľníkov, ktorí sa v najväčšom počte zúčastnili výstavby brány pri Šabci. Kovačičania doteraz dočasne ubytovali niekoľko evakuovaných rodín z ohrozeného Obrenovca a okolia.

V budove ZO Kovačica ešte stále trvá 24- hodinové dežúrstvo.

Anička Chalupová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs