Súrna a úplná evakuácia Obrenovca

19.máj 2014

Minister vnútorných vecí Nebojša Stefanović nariadil súrnu a úplnú evakuáciu mesta Obrenovac, keďže sa očakáva nová vlna zo smeru Zabrežje. Podľa najnovších správ rieka Sava prerazila hrádze.

Ako hlási RTV Stará Pazova, 19 osôb evakuovaných z Obrenovca včera večer umiestnili v Starej Pazove.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs