Malá dedina s veľkým srdcom

27.máj 2014

Malá dedina s veľkým srdcom

Mladí Jánošíčania: Miki Mosnák, Katarína Lauková, Anka Megová a Tina Mosnáková usilovne triedili zbierku pomoci

Mladí Jánošíčania: Miki Mosnák, Katarína Lauková, Anka Megová a Tina Mosnáková usilovne triedili zbierku pomoci

Otrasné zábery zaplavených miest v Srbsku dojali aj Jánošíčanov, ktorí sa rýchlo zorganizovali a za dva dni zozbierali cenné množstvá pomoci pre postihnutých v záplavách.

– Nemohli sme zostať ľahostajní k tomu, čo sa za posledných niekoľko dní udialo a ešte stále trvá v Obrenovci, Krupnji, Svilajnci, Šabci a iných mestách a osadách. Skutočne spolucítime s postihnutými záplavami, a preto sme s kamarátmi uvažovali o tom, ako im pomôcť, – povedala nám študentka Tina Mosnáková, jedna z iniciátoriek tejto humanitárnej akcie. Potom sme oslovili pána farára Slađana Daniela Srdića a riaditeľku školy Zuzanu Halabrínovú, aby nám pomohli. Títo ďalej oznámili v kostole a v škole, že sa bude robiť zbierka a my sme sa zorganizovali prostredníctvom Facebooku.

Správy sa v malej dedine rýchlo šíria, a tak aj táto o zbierkovej akcii padla na úrodnú pôdu. Do telocvične základnej školy, kde sa prijímala pomoc, sa hrnuli Jánošíčania s väčšími či menšími balíkmi, v ktorých boli odev a obuv, tak pre deti, ako aj pre dospelých, rôzne druhy konzervovaných potravín, cukor, olej, potrava pre deti, voda, hygienické potreby, plienky, detské hračky…

Mladí Jánošíčania, dobrovoľníci, sa v hojnom počte zapojili do akcie, všetko to roztriedili, pobalili do vriec, naložili do nákladného auta, ktoré im zabezpečila Obecná organizácia Červeného kríža, a zaslali do zaplavených miest.

– Hrdí sme na našich spoluobčanov. Potvrdili, že ide o malú osadu, ale s veľkým srdcom. Hrdí sme, pravdaže, aj na seba, že sme pomohli niekomu, komu je pomoc skutočne potrebná. Som presvedčená, že by aj oni pomohli nám, keby sme sa ocitli v podobnej situácii, – pripomenula Tina Mosnáková.

Vladimír Hudec

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs