30 ROKOV V DEDINÁCH A MESTÁCH

26.máj 2014

Presne tridsať rokov uplynulo od toho dňa, keď sa v Petrovci a okolitých osadách, v ktorých žijú príslušníci slovenskej národnosti, dostalo do rúk čitateľom prvé číslo novín vytlačených v slovenčine a pomenovaných Hlas ľudu. Ako je známe, to sa stalo už na štvrtý deň slobody, ktorú do tejto osady priniesli jednotky našich partizánov. Preto sa aj Hlas ľudu právom zaraďuje medzi rovesníkov slobody, revolúcie a našej novodobej histórie.

Prvé čísla Hlasu ľudu vyšli v náklade 800 výtlačkov. Noviny sa tlačili na malom stroji petrovskej tlačiarne, ktorý sa poháňal nohou. Hlas ľudu vychádzal každý deň na dvoch stranách malého formátu, čitatelia ho dostávali bezplatne a do okolitých osád noviny roznášali kuriéri. Záujem čitateľskej obce značne prevyšoval náklad, no pre nedostatok papiera náklad musel byť obmedzený, a preto redakcia vyzývala čitateľov, aby noviny po prečítaní dali ďalším záujemcom. A týchto bolo v každom dome.

Hlas ľudu sa rozdával do 15. čísla a až potom sa začal predávať. Členovia redakcie ináč robili noviny volontérsky takmer za rok. Koncom roku 1944 redakcia po prvý raz žiadala peňažnú pomoc od národnooslobodzovacieho výboru Petrovca na zabezpečenie papiera a dostala ju. Finančné prostriedky sa v tom čase získavali i prostredníctvom podpory ľudu a zbierkami dobrovoľných príspevkov.

Do konca roku 1944 vyšlo 60 čísel Hlasu ľudu, náklad sa zvýšil najprv na 1200 a začiatkom roku 1945 na 2000 výtlačkov. Hlas ľudu si razil cestu do čoraz väčšieho počtu našich osád a koncom januára 1945 sa stal orgánom Národného frontu Vojvodiny pre Slovákov.

Začiatkom roku 1945 redakcia Hlasu ľudu vydávala i denník Zvesti v malom formáte, čo však netrvalo dlho. Od 8. marca 1945 Hlas ľudu vychádza dva razy do týždňa na veľkom formáte. Takto potom – za zvýšeného počtu strán – pokračuje do konca roku 1963.

Náklad sa postupne zvyšoval a roku 1947 dosiahol 7200 výtlačkov, čo bol až donedávna rekord. V tom istom čase Hlas ľudu dostal aj prvú subvenciu od Národného frontu pokrajiny. Neskoršie sa náklad ustálil na 4500 – 5000 výtlačkov.

Od roku 1964 dodnes Hlas ľudu vychádza ako týždenník na zvýšenom počte strán a od 1. januára 1967 sídlo redakcie sa presťahovalo z Petrovca do Nového Sadu.

Pred troma rokmi redakcia za plnej spolupráce spoločensko-politických organizácií a aktivistov v jednotlivých obciach a osadách usporiadala náborovú akciu na získanie čím väčšieho počtu predplatiteľov a čitateľov. Akcia priniesla výsledky – získali sa tisíce nových čiteteľov a predplatiteľov.

Dnes z expedície Hlasu ľudu každý týždeň odchádza do vyše 30 vojvodinských osád a miest, ako aj do iných krajov Juhoslávie a do zahraničia 8500 výtlačkov Hlasu ľudu.

Podľa počtu odberateľov na prvom mieste je Báčsky Petrovec, kam odchádza 1262 kusov Hlasu ľudu, potom nasleduje Kovačica 920, Padina 830, Pivnica 630, Stará Pazova 615, Kysáč 500, Hložany 400 (rekord v pomere na počet domácností), Selenča 380, Aradáč 340 atď. Takmer 200 kusov novín sa expeduje do rôznych krajov Juhoslávie (mimo Vojvodiny) a 339 do zahraničia (NSR, Československo, Rakúsko, Rumunsko, Francúzsko a i.)

Na záver ešte jeden  „priemer“ : Hlas ľudu dnes odoberá bezmála každá druhá domácnosť vojvodinských Slovákov.

A. Kolár

(Výber z Hlasu ľudu číslo 41,

ktoré vyšlo 19. októbra 1974

v Novom Sade)

 vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs