Stretnutie po polstoročí

23.máj 2014

Stretnutie po polstoročí

22maturantiGJK50rokovPäťdesiat rokov poskončení Slovenského gymnázia a Učiteľskej školy pri gymnáziu v Petrovci sa maturanti, ktorí svoje stredoškolské dni ukončili v školskom roku 1963/1964, znova stretli v sobotu 17. mája. Dvadsať bývalých spolužiakov sa rozhodlo prísť na stretnutie do Petrovca, do budovy súčasného Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom. V spoločnosti bývalého profesora Štefana Častvena si usporiadali svojráznu triednickú hodinu. Spoločne si zaspomínali na svojich zosnulých triednych profesorov a spolužiakov. Kytice kvetov nezabudli odniesť ani na hroby riaditeľov školy a potom si na spoločnom posedení zaspomínali na časy zo školských lavíc a sprítomnili si svoje životné púte.

J. Č-p

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs