Stretnutie po 45. rokoch

23.máj 2014

Stretnutie po 45. rokoch

20StretnutieV sobotu 10. mája sa v Kysáči stretli bývalí spolužiaci, ktorí Základnú školu Ľudovíta Štúra zakončili pred 45. rokmi. Sú to generácie narodených v rokoch 1954 a 1955, ktoré sa stretli po druhýkrát. Táto generácia prvá zorganizovala stretnutie z príležitosti ukončenia základnej školy, čo potom začali praktikovať aj iní. Kedysi, keď chodili do základoškolských lavíc boli v dvoch triedach a v každej bolo po 28 žiakov. V nižších triedach ich učili Pavel Grňa a Olga Gedeľovská a neskoršie ich triedni učitelia boli Magda Lomenová, Michal Naď, Viera Čániová a Ján Lomen. V sobotu sa stretli 36 bývalí spolužiaci (na snímke Pavla Melicha) a spolu s prítomnými učiteľmi si zaspomínali na žiacku dobu. Okrem tých, čo zostali žiť v Kysáči, na stretnutie prišli spolužiačky z Bratislavy, Petrovca, Pivnice a Aradáča. Na začiatku si minútou ticha spomenuli na zosnulých spolužiakov a učiteľov a potom sa títo šesťdesiatnici pekne bavili. Pri príjemnej hudbe a chutnej večeri bolo na čo spomínať. Nie div, že sa rozchádzali v neskorej nočnej hodine.

E. Š.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs