V zajatí Tálie a záplav

23.máj 2014

 V zajatí Tálie a záplav

Od 16. do 24. mája Stará Pazova bola hostiteľkou 52. Prehliadky ochotníckych divadiel Vojvodiny, ktorá prebieha v znamení jubilea – 150. výročia narodenia Branislava Nušića, veľkého srbského komediografa.

Protokol o spolupráci a organizovaní prehliadky podpísali Đorđe Radinović, Vladimir Kopicl a Petar Nerandžić (sprava)

Protokol o spolupráci a organizovaní prehliadky podpísali Đorđe Radinović, Vladimir Kopicl a Petar Nerandžić (sprava)

Z otvorenia výstavy: Jelena Čupićová a Vladimir Kerkez, riaditeľ Strediska pre kultúru Stará Pazova, ktorý zdôraznil, že sa i z tohto podujatia ohrozeným ľuďom v záplavách zašlú zozbierané peňažné príspevky  

Z otvorenia výstavy: Jelena Čupićová a Vladimir Kerkez, riaditeľ Strediska pre kultúru Stará Pazova, ktorý zdôraznil, že sa i z tohto podujatia ohrozeným ľuďom v záplavách zašlú zozbierané peňažné príspevky

Toto pokrajinské divadelné podujatie sa v Starej Pazove koná po 30-krát a práve preto v deň otvorenia prehliadky – v piatok 16. mája v budove ZO protokol o spolupráci a organizovaní prehliadky podpísali Vladimir Kopicl, riaditeľ Ústavu pre kultúru Vojvodiny, Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, a Petar Nerandžić, tajomník Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova.  Divadelné hody sa začali v aule divadelnej sály otvorením dokumentárnej výstavy Nušić v Srbskom národnom divadle, realizovanej vďaka spolupráci s Divadelným múzeom Vojvodiny v Novom Sade, ktorej autorka je Biljana Niškanovićová. O inštalovanej  výstave v Starej Pazove hovorila kustódka múzea Jelena Čupićová.

Česť otvoriť 52. PODV mal herec Miodrag Petrović

Česť otvoriť 52. PODV mal herec Miodrag Petrović

Tohtoročnú 52. PODV v staropazovskej divadelnej sále slávnostne otvoril Miodrag Petrović, herec SND z Nového Sadu, a okrem iného odkázal, „aby sa zaplavené Srbsko zaplavilo duchovnými hodnotami z tohto podujatia“. Česť vystúpiť prví v rámci osemdňovej súťažnej časti prehliadky mali členovia Divadelného štúdia Branka Radičevića z Nových Bánoviec s predstavením Milana Grgića Herkules i morske jahačice v réžii Alexandra Baka. Prehliadkové javisko patrilo i divadelným súborom z Kovinu, Sivca, Senty, Crvenky, Jašu Tomića, Sriemskej Mitrovice a Žablja. Výkony hercov hodnotili odborná porota v zložení: predseda Saša Latinović, režisér z Belehradu, a členovia Mr. Miroslav Radonjić, dramaturg z Nového Sadu, a Sonja Stipićová, herečka z Nového Sadu, ako i porota obecenstva.

Na 52. PODV v Starej Pazove rozhovory o predstaveniach mal na starosti Milan Belegišanin, filmový a divadelný režisér z Nového Sadu. V sobotu 24. mája na programe je vyhlásenie najúspešnejších a hosťujúce predstavenie.

                                                                                                                                                Anna Lešťanová

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs