Nenávratné okamihy zachytené fotoaparátom

23.máj 2014

Nenávratné okamihy zachytené fotoaparátom

Celá miestnosť knižnice bola výstavným priestorom umeleckých fotografií  

Celá miestnosť knižnice bola výstavným priestorom umeleckých fotografií

Vo štvrtok 15. mája pri príležitosti 19. výročia založenia Obecnej knižnice v Kovačici slávnostne otvorili netradičnú výstavu starodávnych fotoaparátov, zariadení na výrobu fotografií a umeleckých fotografií štrnástich autorov z Kovačickej obce, ktorí sa ako kronikári života pričinili o zaznamenávanie minulosti a podnecujú aj rozvoj umeleckej fotografie v tomto prostredí.

Po úvodnom pozdravnom prejave riaditeľky Márie Ďurišovej sa slova ujali hostia: Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra a umelecký kritik, sa krátko zmienil o súčasnom slovenskom, vojvodinskom výtvarnom umení a šéfredaktor časopisu Rovina Ján Hlaváč hovoril o dejinách a žánroch fotografie. O autoroch výstavy a ich umeleckej tvorbe hovorili moderátori programu: stredoškoláčka Anna Andrea Holíková a študent Pavel Kuchárik. Na výstave boli milovníkom tohto druhu umenia predstavené diela fotografov z Kovačice: Jozefa Šifela staršieho a mladšieho, ktorí sa zaoberajú prevažne dokumentárnou fotografiou, Jána Nemčeka, výrobcu huslí, Dr. Jaroslava Králika, profesorky Anny Zlochovej, Jána Špringeľa, novinára, Nikolu Petkova, ilustrátora a karikaturistu z Crepaje, a autorov mladšej generácie: Alexandra Válovca, Jaroslava Mlynárčeka, Velimira Brankovića, Aničky Brtkovej, Stefany Suchánekovej, Annamárie Chalupovej a Jeleny Bobićovej.

Časť autorov výstavy: (zľava) Dr. Jaroslav Králik, Jozef Šifel ml., Ján Špringeľ, Jelena Bobićová, Jozef Šifel st., Annamária Chalupová, Stefany Sucháneková, Jaroslav Mlynárček, Anna Zlochová a Velimir Branković

Časť autorov výstavy: (zľava) Dr. Jaroslav Králik, Jozef Šifel ml., Ján Špringeľ, Jelena Bobićová, Jozef Šifel st., Annamária Chalupová, Stefany Sucháneková, Jaroslav Mlynárček, Anna Zlochová a Velimir Branković

Keďže sa na narodeniny nechodí bez darčeka, Vladimír Valentík pri tejto príležitosti odovzdal riaditeľke Obecnej knižnice autorské výtlačky najnovších kníh SVC.

                                                        Anička Chalupová

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs