Dve stretnutia bývalých padinských žiakov

27.máj 2014

Dve stretnutia bývalých padinských žiakov

22Generacia-6922Generaci-79Tradične pri konci školského roku, keď sa ôsmaci lúčia so základnou školou, bývalí ôsmaci sa stretávajú na pomaturitných večierkoch. Tak sa generácie žiakov narodených roku 1969 a roku 1979 stretli po tridsiatich, resp. dvadsiatich rokoch od zakončenia základnej školy. Ako aj obvykle, stretli sa na padinskej ZŠ maršala Tita, kde si spolu s triednymi učiteľmi Jánom Bokorom, Katarínou Petrášovou, Zuzanou Širkovou, Alžbetou Petrovičovou, Milinou Kerešovou, Annou Halabrínovou a Pavlom Tomášom zaspomínali na žiacke roky a porozprávali sa o rokoch, ktoré prišli po nich. Zároveň spolu navštívili hrobky predčasne zosnulých spolužiakov a triednych učiteľov.

                                                                                                       A. Ch.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs