Garády neslobodno zahrabávať!

28.máj 2014

Garády neslobodno zahrabávať!

Výdatné dažde v polovici mája postihli aj prevažnú časť Vojvodiny, ale našťastie bez vážnejších následkov. Ako to bolo v Jánošíku, vyrozprával nám tajomník tamojšieho Miestneho spoločenstva Janko Tomeček:

– Počas tých niekoľko dní napadalo zo 120 litrov vody na štvorcový meter. Z toho iba v priebehu dvoch dní, keď najväčšmi pršalo, sa na našu osadu a chotár zlialo 100 litrov. Také množstvá vody, pravdaže, zem nemôže za krátky čas vsiaknuť, v dôsledku čoho v mikrodepresiách na poliach vznikli tzv. vodné zrkadlá. Poľnohospodári však vedia, ako na to. Vyzbrojení rýľom, lopatou a hlbokými gumenými čižmami sa hneď vybrali do chotára, vykopali garády a vodu z polí usmernili do najbližšieho melioračného kanálu. Voda trochu dlhšie stála v Ilandžanskom ríte, ale aj odtiaľ pomerne rýchlo ustúpila bez toho, aby zanechala vážnejšie následky na porastoch pšenice, kukurice a sóje, takže škody sú minimálne.

Vrece v rúre pod cestou pred tromi rokmi úplne zastavilo vodu; tohto roku voda nehatene odtekala

Vrece v rúre pod cestou pred tromi rokmi úplne zastavilo vodu; tohto roku voda nehatene odtekala

Tieto nedávne výdatné spŕšky znovu nastolili problém udržiavania kanálovej siete na odvádzanie atmosférických vôd v osade.

– Z obecného krízového štábu sme už v prvých dňoch dostali príkaz, aby sme prešli dedinou a zistili, aká je situácia. Môžem povedať, že vcelku všetko dobre fungovalo, hoci sa miestami voda z garádov vyliala na cestu a chodníky a miestami dokonca prenikla do dvorov. Najhoršie bolo na konci ulice 3. októbra. Tam sa za poslednými domami nachádza kanál, ktorý poberá vodu z asi tretiny osady. Nie je hlboký, ale úplne stačí na to, aby všetku vodu odviedol von z osady, – vysvetľuje náš spolubesedník. – Háčik je v tom, že práve ten kanál je populárnym miestom, na ktoré jednotliví nesvedomití občania vyhadzujú stavebný odpad, kopy skosenej trávy a lístia opadnutého zo stromov, a tým ho vlastne zahrabujú. Nepodarilo sa nám zastať tomu do cesty, lebo to zvyčajne robia pod rúškom noci, keď ich nikto nevidí, takže sa iba môžeme usilovať vplývať na povedomie ľudí, aby to nerobili. Okrem toho ľudia majú divný zvyk, že skosenú trávu a lístie nechajú, aby hnila v garáde pred domom. K tomu sme si takisto všimli, že jednotliví občania priepustné rúry pod mostíkmi nepostavili v zodpovedajúcej hĺbke. Všetko uvedené v konečnom dôsledku vplýva na priepustnosť kanálov, a tým aj na účinné odvádzanie vody.

Náš spolubesedník si spomenul aj na prípad spred niekoľkých rokov, keď po jednej prietrži mračien časť osady na rohu ulíc 3. októbra a V. Vlahovića zostala pod vodou.

– Pred necelými desiatimi rokmi sme garády v tej časti osady dôkladne upravili a vybetónovali, avšak keď sa pred tromi rokmi strhol nečas a za krátky čas padlo veľké množstvo vody, tá časť znovu ležala pod vodou. Hneď sme intervenovali a v priepuste pod cestou sme našli vrece, ktoré zastavilo odtekanie vody?! Vrece sme odstránili, voda sa rýchlo stiahla a na tom mieste ani počas nedávneho nečasu nestála na povrchu. Nastoľuje sa však otázka, ako sa to vrece dostalo do rúry. Musel ho tam niekto položiť. A prečo, to iba on vie. Skutočne neviem, prečo si ľudia nechcú uvedomiť, že garády sú na to, aby ich chránili pred nadbytkom vody a že ich treba udržiavať a nie zahrabávať, – pohoršuje sa Tomeček.

 Vladimír Hudec

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs