Podpora a opora

29.máj 2014

Podpora a opora

Premiér Aleksandar Vučić počas úvodného prejavu

Premiér Aleksandar Vučić počas úvodného prejavu

Z KOORDINAČNÉHO STRETNUTIA MEDZINÁRODNÝCH DONÁTOROV S NAŠIMI PREDSTAVITEĽMI V PALÁCI SRBSKA V NOVOM BELEHRADE

Nie ste a nezostanete sami – takto by znela zhrnutá, najkoncíznejšia odpoveď sveta na vodnú májovú katastrofu, ktorá nás plne zasiahla vlastnou ničivou silou. Dejiskom vzniku spomínaného odkazu bolo trojhodinové štvrtkové koordinačné stretnutie medzinárodných donátorov s predstaviteľmi našej vlády, prebiehajúce 22. mája v Paláci Srbska v Novom Belehrade. V dňoch, keď stále treba myslieť na zajtrajšok a plne sa angažovať na odstránení škôd, predstavitelia našej vlády dôkladne poinformovali našich dlhoročných rozvojových partnerov, predstaviteľov takmer tridsať ambasád zastupujúcich krajiny z Európy, ÁzieSevernej Ameriky, predstaviteľov Delegácie EÚ v Belehrade, Rady Európy, Európskej banky pre obnovu a rozvoj, Európskej investičnej banky, Svetovej banky, Kancelárie koordinátora OSN, OEBS, Nemeckej rozvojovej banky… o skutočných rozmeroch a následkoch záplav. Nielen o tom: aj o našich úmysloch a plánoch týkajúcich sa sanácie následkov tejto živelnej pohromy, azda priam nepredstaviteľnej bez medzinárodnej podpory.

Premiér Aleksandar Vučić v úvodnej časti zasadnutia podotkol, že je výška škôd nad 175 miliónov eur, čo je 0,64 percenta nášho hrubého národného dôchodku, a čo je podmienkou, aby sme získali prostriedky z Fondu solidarity EÚ. Podotkol tak isto, že sú najhoršie na tom elektroenergetický úsek a poľnohospodárstvo, že je pre záplavy ohrozených približne 1 650 000 obyvateľov, že sú na tisíce objektov zrúcaných alebo zaplavených, že je vážne poškodená dopravná a iná infraštruktúra

Jedným z účastníkov koordinačného zasadnutia bol aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Dr. Ján Varšo (vpravo)

Jedným z účastníkov koordinačného zasadnutia bol aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Dr. Ján Varšo (vpravo)

– Mojou prosbou je, aby ste pomohli Srbsku akýmkoľvek spôsobom. My tú pomoc nezneužijeme, budete môcť vidieť ako každý dinár prišiel a ako je strovený, transparentne, na stránke Ministerstva financií, – vyzdvihol predseda vlády. Vučić sa osobitne poďakoval priateľským krajinám, ktoré sa už v prvých dňoch drámy angažovali v Srbsku zasielaním do ohrozených oblastí záchranných tímov, vybavení, čerpadiel, humanitárnej pomoci.

Podľa ministerky bez kresla poverenej eurointegráciou Jadranky Joksimovićovej, vzhľadom na rozsah škôd, treba angažovať všetky možné prostriedky pomoci. O niekoľko týždňov má byť prichystaný odhad škôd a obnova má prebiehať na základe jednotného plánu, ktorý bude obsahovať aj priority. Dobrá organizácia, strategické plánovanie, rýchle konanie, transparentnosť v nakladaní s prostriedkami sú prvoradými zásadami, ktoré budú príznačné pre tento proces.

Na tlačovke po ukončení konferencie Joksimovićová skonštatovala, že medzinárodné spoločenstvo podporuje našu krajinu v tejto ťažkej chvíli, oznamujúc, že je ochotné poskytnúť nám svoje zdroje a finančné mechanizmy na obnovu krajiny. Mnohé konkrétne odpovede na otázku ako budú známejšie po prvej donátorskej konferencii, ktorej zvolanie je tiež výsledkom viachodinového štvrtkového stretnutia našich predstaviteľov so zástupcami medzinárodných organizácií a našich rozvojových partnerov. Veď najpodstatnejšia vo všetkom je práve tá medzinárodná podpora a opora, ktorá sa nám dostáva práve vo chvíľach najpotrebnejších.

Oto Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs